Вторник, Януари 31, 2023
Follow Us

ЦЗПЗ предоставя комплексни консултантски услуги, свързани със защитата на правата на пациентите.
Можете да се обърнете към нас по всички въпроси, свързани с българското здравеопазване: достъп и качество на извънболнината и болничната медицинската помощ, снабдяване с лекарства, медицинска експертиза, осигурителни права и други.

Предоставяните услуги могат да се разделят, без да се ограничават, до следните категории:

1. Предоставяне на информация за правата на гражданите в сферата на здравеопазването.

Можете да зададете Вашите въпроси всеки ден в рамките на работния ден на нашите телефони, на нашия E-mail адрес или чрез viber, skype.

Информацията се предоставя напълно безплатно. Молим, преди да зададете въпроса си, проверете дали на нашия Интернет сайт вече няма отговор на него в една от рубриките в меню „Често задавани въпроси“.

2. Консултации по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването.
Консултациите се извършват всеки ден в офиса на ЦЗПЗ. Молим предварително да се запишете за определен ден и час, както и за предпочитан от Вас експерт, ако имате такива предпочитания. За да бъде пълноценна консултацията, в повечето случаи е необходимо да носите всички документи, свързани с проблема, по който искате да се консултирате.

3. Услуги по административни въпроси.
Изготвяне на жалби, сигнали, заявления и писма до административни органи.
Съдействие за осигуряване на достъп до обществена информация
Съдействие за получаване на копие от медицинска документация

4. Услуги, свързани с търсене на гражданска отговорност при непозволена увреда.
Анализ на медицинска и друга документация.
Осигуряване на частна медицинска експертиза
Правен анализ и оценка на случая
Осигуряване на адвокати за съдебен процес
Цялостен контрол по време на съдебния процес до приключването му

5. Услуги, свързани с търсене на наказателна отговорност за вреди получени по време на лечение или в резултат на отказ от лечение.
Анализ на медицинска и друга документация.
Осигуряване на частна медицинска експертиза
Правен анализ и оценка на случая
Осигуряване на адвокати за досъдебно производство и съдебен процес
Цялостен контрол по време на производството до приключването му.

6. Услуги, свързани с търсене на отговорност от държавата и общините за вреди.
Изготвяне на жалби срещу незаконни актове на административни органи
Организиране на съдебни дела за обезщетение при нанесена вреда от действие или бездействие на административни органи.

7. Услуги, свързани с лечение на български граждани в чужбина.
Оценка на медицинската документация
Изготвяне на заявления и попълване на формуляри за кандидатстване пред НЗОК и МЗ
Предоставяне на информация за лечебни заведения в чужбина и логистика.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Log in or Sign up