Вторник, Януари 31, 2023
Follow Us

ЦЗПЗ извършва комплексно правно-административно обслужване на лечебните заведения в следните направления:

Регистрация и промяна на вписани обстоятелства, в търговския регистър и регистъра на БУЛСТАТ.

Регистрация и издаване на разрешение за извършване на лечебна дейност, смяна на адрес, нови дейности – изготвяне на документи, проследяване и контрол на процедурата.

Изготвяне на документи, свързани с дейността на лечебните заведения:
Вътрешни правила, Образци на документи за информирано съгласие, изисквания и образци на документи, свързани със заплащане на медицинските
дейности, листа на чакащи и др.

Консултации и организиране на защита срещу незаконосъобразни санкции по административен и съдебен ред.

Анализ и/или изготвяне на всички видове договори

Консултации, свързани с актуални въпроси и теми, както и с промени в свързаното законодателство;

Осигуряване на съдействие от квалифициран адвокат за осъществяване на адвокатска помощ и защита по смисъла на Закона за адвокатурата, в това число при провеждане на преговори, при извършване на проверки от контролни органи.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Log in or Sign up