Вторник, Януари 31, 2023
Follow Us

Лекарят е задължен да пази в тайна здравословното състояние на своите пациенти. Това задължение е част от етиката на лекарската професия от най-дълбока древност и се съдържа още в Хипократовата клетва, която всеки медик полага след дипломирането си. Забраната за разпространение на здравна информация, освен това е правно регламентирана в Закона за здравето.

Здравна информация по смисъла на закона е всяка информация свързана със здравословното състояние на отделния човек - диагноза, резултати от изследвания, предписани лекарства и т.н., в това число здравна информация забранена за разгласяване е самият факт, че пациентът се е обърнал към лекар. Забраната за разпространение се отнася не само до лекари, но също така до лекари по дентална медицина и друг медицински и немедицински персонал, на който по повод на изпълнението на служебните им задължения са станали известни факти за здравословното състояние на даден гражданин.
Законът допуска изключения от задължението за неразпространение на здравна информация когато: лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение; съществува заплаха за здравето или живота на други лица; е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта; е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания; е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване; е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени; е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, РЗИ и Националния статистически институт.
Нарушаването на забраната за разпространение на здравна информация подлежи на административно наказание-глоба в размер от 300 до 1000 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1500 лева. Ако разпространението на здравна информация е довело до нанасяне на имуществени или неимуществени щети на пациента, то той може да претендира обезщетение за нанесените вреди по общия исков ред, независимо от това дали е наложено административно наказание или не за деянието.
Въведеното с Наредбата за удовлетвореността на пациентите, предоставяне на здравна информация на социологическа агенция е в нарушение на забраната на закона.


 

Хареса ли ви тази статия? Ако искате да не пропуснете някой от нашите анализи и коментари, можете да се абонирате за нашия седмичен бюлетин, като въведете имейл адреса си тук.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up