Подкрепа и съдействие

Независимо в каква роля имате в здравната система, вие бихте могли да получите от нас подкрепа и съдействие в едно от следните направления:

Консултиране на лечебни заведения

Центърът за защита правата в здравеопазването, макар да има за приоритет защитата на правата на пациентите, не е пациентска организация в тесния смисъл на думата. Ние сме правозащитна организация в сферата на здравеопазването и като такава, се отнасяме с внимание към защитата на правата на всички участници в здравната система, в това число на лечебните заведения.
За това, ако сте представител на лечебно заведения, можете да получите съдействие от нас по някои от следните направления:

Оценка и анализ на документи при нарушени права

Всеки от нас се разболява, търси и получава медицинска помощ. Както при всяка друга човешка дейност и тук правата ви на пациент, могат да бъдат нарушени.
Правата ни може да са нарушени не само в лечебно заведение. Много често правата ни са засегнати при медицинската експертиза, особено при освидетелстване от ТЕЛК за трайна неработоспособност.

Външна оценка на качеството на клиничните лаборатории

Като независима, неправителствена и нестопанска организация, регистрирана в обществена полза, Центърът за защита правата в здравеопазването е координатор на Национална система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории (НСВОК). Тази наша дейност ние извършваме успешно от 2014 година до сега. Контролът се осъществява ежемесечно върху всички видове изследвания, извършвани в клиничните лаборатории.

Туитър

ЦЗПЗ
Могат ли лимфните възли да увеличат успеха на имунотерапията при рак? https://t.co/mW9LaMF8rY
ЦЗПЗ
Откриха механизма, по който след години се активират клетки от рак на гърдата https://t.co/KjZWx1gPz4
ЦЗПЗ
Липсва лекарство за трансплпантирани болни https://t.co/1ws6wp3MW6
ЦЗПЗ
Лишаване на пациент от животоспасяващо лекарство може да ангажира и наказателна отговорност https://t.co/LVsI2jicDX
Follow ЦЗПЗ on Twitter