Събота, Януари 16, 2021

МЗ увеличи парите на болниците за дейности, извън задължителното здравно осигуряване. Същевременно се взе решение и за ръст на цените на някои клинични пътеки, а методиката за работните заплати все още се чака да бъде официално представена. Как ще се отразят промените на системата и по-конкретно в "Пирогов", какви са бъдещите планове за развитие и проблеми на болницата, коментира нейния директор проф. Асен Балтов.

Проф. Балтов, МЗ отпусна допълнителни средства на болниците. Доволен ли сте от параметрите ?

Заложеното увеличение в Наредба 3 е допълнителен стимул за работа. 44 лв. за преминал спешен пациент е много добра сума, която макар и да не покрива изцяло разхода, се доближава до 85% от това, което е необходимо. Ние сме напълно удовлетворени от тези стойности. Много е важно, че през Наредбата средствата ще бъдат разпределени срещу извършена дейност, което показва, че работещите болници ще бъдат стимулирани. Част от тези пари ще бъдат изразходвани и за увеличение на възнагражденията, особено за работещите в Спешното отделение.

Запознахте ли се с Meтодиката за формиране на работната заплата?

За съжаление никой все още не е запознат. Тази методика беше предложена, но след това БЛС пожeла да я види и в момента очакваме тяхното становище. Предложено е, обаче поне 50% от приходите на болниците да бъдат за фонд „Работна заплата". Това не е никак малко за някои лечебни заведения.

Ефективна ли ще е тази мярка, при положение, че и в момента доста лечебни заведения отделят повече от 50%. Ще се ще реши ли по този начин проблемът с недостига на средства за заплати?

Това само по себе си няма да реши проблема. Но едно от исканията на специалистите по здравни грижи е да има ясни правила. И тази методика точно това ще даде – едни граници, под които не би трябвало да се слиза. Но, в никакъв случай не може да се каже, дали ще има достатъчно пари или не. Методиката не може да задължи, при липса на средства, да се дават определени суми за заплати.

Какъв процент от приходите си „Пирогов" харчи за заплати?

70% от всички приходи на „Пирогов" са за фонд „Работна заплата". И ако кажем, че отделяме около 4.3 млн. лв. за възнаграждения, 1.5 млн. от тях са за осигуровки.

Каква заплати получават медицинските сестри в „Пирогов", има ли напрежение по темата?

Ние бяхме първите, които увеличихме основните трудови възнаграждения на специалистите по здравни грижи. Разбира се, всеки казва, че това не е достатъчно. Но смятам, че постигнахме едни добри нива на основни заплати. Всеки месец има и ДМС, в зависимост от оборота, от качеството на работа, от броя дежурства, като се плаща и за извънреден труд. Ние сме постигнали максималното, което може да се направи в този момент за възнагражденията на специалистите по здравни грижи. Максимално сме се доближили до сумите, заложени в браншовия трудов договор.

Какво точно значи максимално?

По-голямата част от сестрите получават 950 лв. основно трудово възнаграждение, даже някои от тях малко повече и една малка част по-малко.

А при лекарите достигнати ли са заложените суми в КТД?

Да, достигнати са. Единствено специализантите, засега са на заплата от 987 лв., колкото предвижда наредбата и това не е достатъчно. Но, ако наредбата се промени, ще увеличим възнагражденията веднага. И пак казвам, че влияние ще окажат и средствата по Наредба 3, защото ние сме лидерите в България по спешни пациенти. През 2018 г. те бяха над 100 хил., а тази година се увеличават, заради педиатричното спешно отделение и педиатричния спешен кабинет, който разкрихме. И така броят на преминалите пациенти се увеличи значително с около 3000 деца месечно и вече достига 11-12 хил. На практика има ръст при прегледите на деца. Оказа се, че в София има голяма необходимост, защото както е добре известно столицата расте. В града и околностите вече има над 2 млн. население и се вижда, че няма достатъчно спешни кабинети за деца, а са необходими. Родителите са на работа и след 18 часа, не могат да отидат при личния лекар, който обикновено ги насочва към медицински център. Оттам те се съмняват в качеството и се самонасочват към „Пирогов". Но повечето деца в действителност идват със спешни проблеми.

И като заговорихме за педиатрия, Надзорният съвет на НЗОК взе решение да увеличи някои клинични пътеки, сред които са и педиатричните. Как ще се отрази това в „Пирогов"?

В момента точно това искаме да разберем – доколко ще се увеличи оборотът на средствата, които се получават от клинични пътеки. Със сигурност ще има ръст, но още не можем точно да сметнем, очакваме с около 100 хил. лв. да се увеличи месечният оборот свързан с детските пътеки, което изобщо не е малко. Част от тези средства също веднага ще бъдат насочени към фонд „Работна заплата". Във всички случаи ние сме един от големите консуматори. Имаме повече от 10 детски отделения и всички те са с трето ниво на компетентност, което значи, че се работи на изключително висок клас. Естествено, очакваме леко увеличение на пътеките и в нашата вътрешна клиника, където се лекуват болните с белодробни проблеми. Но кумулативният ефект ще е ясен може би след един месец.

Какво е финансовото състояние на „Пирогов" и в какъв размер са дълговете?

Задържаме едно финансово състояние, което не позволява да се увеличават задълженията. Постоянно предоговаряме стари дългове, така че в следващите 2-3 години да ги погасим. Просрочените задължения са в размер на 14 млн. лв. Това, което е важно за нас е, че всяка година сключваме нови споразумения така че да успеем постепенно да намаляваме тези просрочия. Изобщо не е лесно, но засега се справяме. Правим всичко възможно, оборотът на болницата се увеличи с около 12 млн. лв. годишно, спрямо началото на 2017 година. Това не са малко средства и показа, че лекарите работят много сериозно, търсени сме както от София, така и от цялата страна. Доста иновативна апаратура се закупи през тези две години. Направиха се основни ремонти на няколко звена. Предстои откриването на цяла обновена сграда на Клиниката по изгаряния, където всичко ще бъде на европейско и световно ниво. Неврохирургията също ще бъде модернизирана до края на годината. Бяха закупени изключително модерни навигационни системи, рентгенови апарати, които позволяват да се правят операции с миниинвазивни достъпи. Това изключително улеснява работата, защото ако някога достигането до съответния сегмент е отнемало 1 час, то сега става за 5 минути. Направихме и ново отделение по гастроентерология и разширихме Клиниката по неврология. Предстои и разкриването на Клиника по лицево-челюстна хирургия с две отделения по орална хирургия и по лицево челюстна реконструктивна хирургия. Също до края на година ще има и ново педиатрично отделение.

Споменахте за увеличен брой пациенти. Успявате ли да се справите с този по-интензивен поток от хора?

Успяваме, защото имаме добро разположение и организация. Разполагаме с отделна регистратура за деца и възрастни. Всички пациенти се регистрират и съответно с т.н. триаж се насочват към нужния спешен кабинет. Това е уникалното на „Пирогов", че за разлика от другите спешни сектори, при нас имаме отделни спешни отделения за абсолютно всички специалности, което позволява хората да се насочват към съответния кабинет, а не да бъдат приемани в едно спешно отделение, където след това да бъдат викани консултанти, според необходимостта. Затова процесът при нас е много по-бърз както при диагностиката, така и при даването на указания за домашно лечение, ако не се стигне до стационар. Но всичко това изисква огромна база и ресурс. В нашето спешно отделение работят повече от 400 човека.

Имате ли проблем с недостига на кадри?

Имаме проблем най-вече със специалистите по здравни грижи. Недостигът е от 120 свободни щатни места, които изобщо не са малко и се компенсират с извънреден труд. Колкото до специалистите, имаме пълен набор, благодарение и на специализантите. Оказа се, че сме на първо място по брой специализанти. В момента те са една трета от лекарите, които работят тук. В последните две години сме наели на трудов договор, макар и срочен по 45 специализанта, което значи, че за следващите 5 години ще успеем да затворим този цикъл. 45 приемаме, 45 взимат специалност, тези, които са най-добри и имат желание да работят в „Пирогов" ще останат, другите ще трябва да заемат места в други болници.

Индекс на болниците показва, че през 2018 година с три се е увеличил броят на лечебните заведения, които извършват дейности в ортопедията и травматологията и така стават общо 98. Как ще коментирате това число?

Няма лошо да има толкова отделения, които да се занимават с ортопедия и травматология. Това значи, че специалността е търсена. Лекарите са около 600 и отделно на още 250 медици им предстои да вземат специалност, което прави общо 850. Но е важно тези отделения да отговарят на някакви изисквания и стандарти и да има една яснота, какво може да бъде правено и на какво ниво.

Източник: clinica

Снимка: monitor

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up