Неделя, Февруари 23, 2020
Министър Ананиев се отчете за свършеното през годината

 

„В сектор „Здравеопазване“ измина една нелека година. Това беше година на упо-рита и последователна работа, насочена към осигуряването на по-голяма прозрачност в сектора и засилване на контрола; година, в която се опитахме да гарантираме устойчивост на финансирането на системата. Поставихме на дневен ред неглижирани десетилетия наред проблеми, потърсихме, и смея да заявя, намерихме правилните реше-ния. Беше и година, в която системните грешки в менажирането на системата влязоха в общественото полезрение под формата на редица протести. 2019 - та за моя екип е годината, в която предприехме смели крачки в преследването на цели и каузи, работата по които ще продължи и през 2020 г.

 

- За да се подобри контролът на публичните средства за здравеопазване, въведохме стандарти за финансово управление на държавните и общинските болници. Като резултат: налице е овладяване на негативната тенденция за ръст на просрочените задължения. Очакванията са просрочените задължения на държавните болници да бъдат намалени с до 25 на сто спрямо отчетените за 2018 г.

- Направихме публично достъпни актуалните ценоразписи на болничните услуги. Това е стъпка към по-голяма прозрачност в сектора. Това е нещо, което досега не се е случвало в България, и го дължим на българските граждани.

- Въведохме Методика за формирането на разходите за персонал в болниците, така че да се осигури справедливо и достойно заплащане на труда на медицинските специалисти. За държавните болници мога да докладвам, че в 90 % от тях са достигнати нивата на КТД, а през новата година и с новия Национален рамков договор аз съм убеден, че всички държавни болници ще постигнат тези нива.

- И през тази година продължихме с модернизацията на лечебните заведения. С близо 47 милиона лева бяха осигурени за пациентите високоспециализирана апаратура - ЯМР, гама камера с компютърен томограф, робот „Да Винчи“; ангиографска апаратура; NAT технология и др. Инвестиции бяха направени в подобрение на материално-техническата база на редица държавни болници; в това число, държа да подчертая – в психиатричните и съдебно-медицински отделения в страната. Обновена беше хемодиализната мрежа в страната.

- Беше приета наредба за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. По тази линия МЗ субсидира 164 лечебни заведения за извършване на дейности по осигуряване на спешна помощ, психиатрична помощ, лечение на туберкулоза и др. на обща стойност 131 млн. лв.

- През годината успяхме да увеличим цените на 121 клинични пътеки в различни медицински специалности, които не бяха актуализирани от години.

- Стартирахме дълго отлагания проект за изграждането на Национална педиатрична болница, като очакванията ми са да бъде построено модерно и удобно лечебно заве-дение за нашите деца. Това е мечта на редица поколения, която се надявам да се из-пълни в близките години. Да не се поддаваме на внушения, че тази болница няма да бъде онази, която очакват хората! Тя ще бъде модерна, тя ще бъде съвременна болница. Аз съм убеден, че ще построим най-съвременната, желана болница с високотехно-логична апаратура, комплексна, многопрофилна болница. По линия на детското и майчиното здравеопазване закупихме дихателни апарати за дихателна реанимация и кувьози, финансово подкрепихме Педиатрията в София и педиатричните отделения в другите болници.

- По отношение на трансплантациите искам да отбележа, че вече е факт Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията до 2023 г. Проведохме успешна информационна кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията и преобърна обществените нагласи по темата. Сключихме споразу-мение за обучения на наши екипи във Виена за осъществяване на белодробни транс-плантации и посттрансплантационно наблюдение на пациенти. През тази година е факт и първата успешна белодробна трансплантация в България.

- Готови сме с промени в редица основни закони в сектора като Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, чието разглеждане в Народното събрание предстои. С новите текстове предлагаме условия за предотвратяване навлизането на фалшиви лекарства и нарушаване на правилата за безопасност при лекарствените продукти, прецизираме текстове, свързани с реда и условията за контрола върху лечебните заведения и апте-ките, и за установяване недостига от нови дейности в сектора.

- Години наред се говореше за създаването на Централизирана електронна система за закупуване на лекарствени продукти. Тази година успяхме да стартираме първия етап от процедурата за закупуване на медикаменти за нуждите на лечебните заведения по този начин. През 2020 –та ще продължим в тази посока.

- Успяхме да въведем ред за провеждане на програми за т. нар. състрадателна употреба –за пациенти, които страдат от тежки инвалидизиращи или животозастрашаващи заболявания. До сега тези хора не можеше да бъдат лекувани у нас.

- Създадохме специализираната електронна система за установяване на недостиг на лекарствени продукти. Благодарение на нея при лекарствени продукти с установен недостиг, износът на същите се забранява. В момента текат тестове на системата, а съвсем скоро предстои и нейното реално пускане в експлоатация.

- Създадохме възможност и у нас да се прилага лечение на някои редки заболявания, какъвто е случаят при децата със Спинална мускулна атрофия.

Проекти с европейско финансиране:

Министерството на здравеопазването работи и по ключови за сектора проекти с европейско финансиране.

По проекта за Националната здравна информационна система се работи усилено и се подготвят всички правила и номенклатури, за да започнат и конкретните софтуерни разработки.
Предстои да финализираме информационната система за контрол на медицинската експертиза. Системата ще осигури интеграция на различни институции, оптимизация и прозрачност на цялостния процес по освидетелстване и преосвидетелстване.
Стартирахме обученията на работещите в спешните приемни отделения и центро-вете за спешна медицинска помощ.“
В изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната по-мощ по ОП „Региони в растеж“:
- обявихме обществени поръчки за извършване на СМР за извънболничните струк-тури на спешната помощ;

- сключихме договори за закупуване на медицински оборудване и апаратура за структурите на спешната помощ;

- сключихме договор за 78 линейки 4х4;

- доставени са 132 линейки;

Осигурени са 20 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ за хеликоптер за транспорти-ране на спешни пациенти и органи за трансплантация.
Не на последно място бяха подписани Националните рамкови договори в сферата на денталната и медицинската помощ за три години – 2020-2022 година. Постигнахме стабилност в здравната система и възможност, при ясни правила и механизми, паци-ентите да получат качествени медицински услуги, а медицинските специалисти по-високо заплащане.

Много задачи, които си бяхме поставили, успяхме да изпълним през тази година. Пред вас признавам, че една много важна за мен цел, не успях, а именно - да постигнем консенсус за въвеждането на нов здравноосигурителен модел, който да удовлетво-рява и съсловието, и пациентите. И през 2020 г. няма да се откажа да търся съгласие за промяна в тази посока. - пише на сайта на министерството. 

Страхувате ли се от инфекция с коронавирус?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Insider · преди 1 месеца
  Съветвам лекарите да не участват в подобни журналистическо-пациентски манипулации и саморазправи с тях и то на работното им място.
  Обясненията да се дават от длъжностно лице, най-добре от медиатор с юридическо образование или юрист..
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Insider · преди 1 месеца
  https://www.pariteni.bg/novini/smejstvo/poiskaha-170-leva-za-den-prestoj-na-bebe-v-bolnica-233600
  Манева, тук друго казваш!
  Ни ви ли е срам???
  А "журналиста" не прави разлика между лекар и старша сестра.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Манева · преди 1 месеца
  ,, Здравейте бихме искали да споделим вчерашното преживяване в детското отделение на нашата "прекрасна болница" с нашето 10-месечно бебе. Миналата вечер отидохме до спешното понеже детето имаше хрема и някакви доста силни болки в стомаха може би понеже се чуваше пукане и детето плачеше доста. Отидохме в спешното, оттам ни прегледаха и ни накраха да останем в болницата. Приеха ни в детското отделение, оттам нататък единственото което направиха там е да му вземат кръв. На другия ден до обяд никой не дойде изобщо да види детето или да даде някаква информация какво се случва с изследванията и дали изобщо ще се провежда някакво лечение. Следователно ние отидохме да попитаме така наречената "доктор" Илиана Пенева за някаква информация и дали изобщо ще дойде специалист да погледне детето. На нашия въпрос тя отговори, че това в момента не е толкова важно и започна да вика какви сме и какво им се бъркаме в работата. Казахме, че след като това за тях не е важно и няма кой да ни прегледа и да каже какво се случва ние бихме искали да си тръгнем и да потърсим помощ на друго място, а тя каза като не ви се стои не влизайте в болница или ходете на София. След това каза, че за да си тръгнем трябва да заплатим за този един ден в който не получихме никакво внимание 170лв. Така излязохме ние виновни, че искаме най-доброто за детето си. Да не говорим, че дори топла вода нямаше. За сутринта ни казаха единствено единствено, че има една филийка със сладко. Та така за 16 часа в болницата никакво обърнато внимание, никакво наложено лечение бяхме принудени да платим 170лв понеже сме решили, че детето ни е в опасност и никой няма да му помогне. Накрая за капак след катп ни изписаха се наложи да чакаме въпросната жена Пенева за епикриза близо един час. На въпроса ни може ли да ни бъде издадена епикриза тя каза ама каква епикриз вие сте стояли един ден това са два реда. За тези два реда чакахме един час. Докато чакахме едно дете плачеше доста, на въпросните лелки това не им се понрави и горе посочената каза като ревят толкова да не ми идват изобщо, ако майката е тук може да потвърди. Във въпросното отделение е само за скрита камера. Такива пари за лечение надали взимат дори в частна клиника.,
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up