Сряда, Май 27, 2020

nschbНационалното сдружение на частните болници разпространи становище по проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2019 година. В него се казва:
Уважаеми народни представители,
Във връзка с внесения в Народното събрание проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2019 година изразяваме следното становище:
1. По наше мнение в приходната част на бюджета при определяне на сумата по т. 1.2 Трансфери за здравно осигуряване е допусната грешка. Посочена е сумата от 1 394 589 000 лв. Това е трансфер, който според Закона за здравното осигуряване се изчислява на базата на реалния размер на пенсията за хората в пенсионна възраст, реалният размер на трудовите възнаграждения на работещите в съдебната власт, в отбраната и въоръжените сили, държавните служители, обезщетение за безработица и 60% върху минималният осигурителен доход за изброените в закона категории лица- деца, студенти, лишени от свобода и др. Според нашите изчисления общата сума на осигурените на фтези основания лица, която трябва да бъде преведена като трансфер от Държания бюджет е не по-малко от 1 800 000 000 лева.

В тази връзка предлагаме на народните представители преди второ гласуване на законопроекта да изискат от министерството на финансите подробна справка за броя лица във всяка от посочените в закона категории лица, осигурявани за сметка на държавния бюджет и начина на изчисления на дължимите осигуровки.
2. Отново излагаме своето категорично несъгласие с въведеното преди три години лимитиране на медицинските дейности. Разпределението на средствата по квоти на отделните лечебни заведения е в нарушения на основен Конституционен принцип и на изискванията на Закона за защита на конкуренцията. Определянето на бюджети на лечебните заведе ния премахва стимулите за развитие и подобряване на качеството на медицинската помощ и ограничава правата на пациентите на свободен избор на болница на територията на цялата страна, право издигнато в принцип със Закона за здравното осигуряване.
3. За 2015, 2016 и 2017 година, НЗОК дължи на Български болници сумата от 124 милиона лева за оказана медицинска помощ на български граждани задължително здравноосигурени лица. В проектът на закона за бюджета на НЗОК за 2019 година са предвидени 160 милиона лева за заплащане на 160 431 800 лева за заплащане на извършено лечение на български граждани в болници от други страни членки на ЕС и нито стотинка за извършеното от български болници лечение над изкуствено определените лимити. Българските болници също са Европейски и най-малкото очакваме на тях да се гледа равнопоставено поне що се отнася до заплащането в срок на дейността, което така или иначе е несравнимо по-ниско.
В тази връзка предлагаме на Народното събрание да увеличи разходите на НЗОК за 2019 година със сумата от 124 милиона лева, като разход за неизплатена болнична помощ за минал период. Необходимата за това сума предлагаме да е за сметка на увеличението на сумата по трансфера, посочена в т. 1 от това Становище.
4. Възразяваме изцяло срещу предвиденото с Преходните и заключителни разпоредби на закона изискване за прелицензиране/пререгистрация на всички лечебни заведения. Това, според нас е напълно необосновано и напълно ненужна административна процедура. Както ида бъдат променени изискванията към лечебните заведения, съответствието им с тях може да бъде установено без да се налага да се извършва цялата административна процедура отново. Липсата на мотиви, цел и основание за тази процедура, оставя у нас съмнение, че същата се налага по други, необявени със закона и мотивите към него цели.
Предлагаме на народните представители да отхвърлят предложенията в тази им част.
5. Във връзка с предложените изменения на реда за издаване на медицински стандарти, считаме, че е необходима цялостна преоценка на концепцията. Всеки непредубеден човек е наясно, че съществуващите медицински стандарти, не само, че не помагат, но дори пречат на качеството на процесите оскъпяват ненужно дейността на болниците. Те са основната причина за повишения брой хоспитализации и търговия с дипломи.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up