Вторник, Юли 14, 2020

crНа 18.05.2016, ЦЗПЗ поиска достъп до обществена информация от НЗОК на основание на Закона за достъп до обществена информация. Поисканата информация беше относно „Заплащането на кохлеарни апарати, тяхната подмяна, поддръжка и ремонт от бюджета на НЗОК, съобразно въведените нормативни изменения от 01.04.2016 г.“ Въпреки 14 дневния срок за отговор на запитването, такъв все още не ни е предоставен.


Ето и въпросите, на които не получихме отговор:
1. Какви и колко дейности по подмяна, ремонт и поддръжка на външната част /Речеви процесор – РП/ на Кохлеарна Имплантна Система /КИС/ са поети от бюджета на НЗОК и до какъв размер?
2. НЗОК поема ли енергийното обезпечаване /батерии/ на външната част на КИС?
3. Кой поема разходите по подмяна, поддръжка, ремонт и енергийна обезпеченост в периода от изтичане на гаранцията на КИС по прилагането на АПр № 31?
4. Какви са правните и фактически предпоставки, за да бъде поета една дейност по подмяна, ремонт и поддръжка на външна част на КИС от бюджета на НЗОК?
5. Каква е процедурата по предоставяне и получаване на наложителен ремонт, подмяна и поддржъка на външна част на КИС?
6. Какви са сроковете, в които следва да се приключи всеки един етап от процедурата по ремонт/подмяна на външна част на КИС, считано от датата на подаване на заявлението до окончателната подмяна, ремонт или поддръжка?
7. Кои са задължените лица, които взимат решение дали да се извърши или не подмяна, ремонт или поддръжката на външна част на КИС?
8. НЗОК договорила ли е с дружествата-доставчици и/или представители на КИС в България предоставяне на временна/оборотна външна част на КИС, докато се ремонтира повредената?
9. НЗОК поема ли разходите за транспорт на повредената външна част на КИС, ако той не може да бъде извършен на територията на България?
10. Заложени ли са нормативни изисквания за качество и вид на т.нар „оборотна външна част“, която се предоставя от дружество-доставчик, докато се ремонтира повредената?
11. Кое е задълженото лице, което контролира дейността на дружествата – доставчици във ръзка с извършването на ремонт, подмяна и/ии настройка на външна част на КИС?
12. Уредена ли е нормативно отговорност на дружествата – доставчици при неизпълнение и/или частично изпълнение на възложените им функции по ремонт, поддръжка и настройки на КИС?
13. Задължено ли е лечебното заведение, където се наблюдава пациента с КИС да провежда обществена поръчка или търг за изпълнител и доставчик на новата външна част и съответно за настройката й при всеки отделен случай на наложителна подмяна или ремонт на вънпна част на КИС?

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up