Сряда, Май 27, 2020

autopsyВ предложеният за обществено обсъждане законопроект за изменение на Закона за здравето се предлагат промени, свързани с правото да се изиска или откаже аутопсия. Сред лицата, които имат право вече не са само роднини на починалия, но и такива, които са имали с него съвместно съжителство.
Предлагат се промени в разпоредбата на чл. 98, която регламентира реда и условията за извършване на патологоанатомична аутопсия. Разпоредбата използва думата „близките”, за да се определи кръгът от лицата, които имат право да поискат извършването или освобождаването от аутопсия. Използването на това понятие създава на практика проблеми при прилагането на разпоредбата, тъй като не дава яснота относно това кои лица се включват в него.

Предложените промени целят да определят конкретно и ясно лицата, които могат да поискат освобождаване от аутопсия, а именно – родител, пълнолетно дете, съпруг, лице, с което починалият е бил във фактическо съпружеско съжителство, брат или сестра. Създаването на яснота в разпоредбата е от съществено значение за непротиворечивото ѝ прилагане, което е важно, както за лечебните заведения и лицата, така и за контролните органи.
В закона е заложено, че при смърт в лечебно заведение по правило се извършва аутопсия, след уведомяване на родител, пълнолетно дете, съпруг, брат или сестра. По изрични искане на някои от тях, може да не се извърши аутопсия.
При смърт извън лечебно заведение, аутопсия по правило не се извършва, освен по искане на лекар или някои от близките на починалия.
Новият момент в закона е, че освен родител, пълнолетно дете, съпруг, брат или сестра, се въвежда и „лице, с което починалият е бил във фактическо съпружеско съжителство”.
Един от основните недостатъци на закона в тази му част, обаче остава непроменена. Изброените лица, роднини или живели с починалия, може да са на различно мнение по отношение на аутопсията. Както тогава директорът на болницата и патологът да решат дали трябва да се извърши или не? Проблемът не е никак маловажен, защото може да доведе до сериозни усложнения, засягащи не само близките, но и лекарите, които биха могли да бъдат подведени и под наказателна отговорност.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up