Събота, Декември 07, 2019

psihiatriaВ проект за изменения на Закона за здравето, министерството на здравеопазването прави нов опит да изгради регистър на болните с психични разстройства.
Старата разпоредба на закона регламентира създаването на регистър, основан на признак боледуване от психично разстройство без да уточнява вида на психичното разстройство. По този начин кръгът на лицата, които са включени в регистъра, се разширява изключително много (по епидемиологични данни у нас всеки пети гражданин е имал някакво психично разстройство в даден период от живота си). На практика този регистър щеше да включва всички, които са потърсили психиатрична помощ в България. Това доведе до сериозни негативни реакции сред обществото. Идеята за регистъра се възприеха като дискриминационни и нарушаващи правата на лицата с психични разстройства.

Тъй като едно лице не може да бъде квалифицирано като вечно опасно за себе си и/или околните, регистърът трябва да бъде основан на епизод/и на боледуване, където е идентифицирана такава опасност, като част от общ процес на развитие на едно заболяване с възможност за излекуване, респ. заличаване от регистъра, мотивират се от МЗ.
С предложенията се предвижда Националният център по обществено здраве и анализи да създаде на практика и поддържа заложения и сега в закона Национален регистър на пациентите с психични заболявания в Република България, преминали на лечение през лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, центрове за психично здраве, психиатрични клиники или отделения на лечебни заведения за болнична помощ и/или в лечебни заведения за специализирана психиатрична извънболнична помощ.
Целта на регистъра е системно събиране, съхранение, анализ и интерпретация на данни за пациентите с психични заболявания. С наредба на министъра на здравеопазването ще се определят условията, при които лица с психични заболявания, преминали на лечение през лечебни заведения, ще подлежат на вписване в националния регистър, както и условията за заличаване от регистъра на данните за тези лица.
Въвеждането на такъв регистър би помогнал издаването на документи, удостоверяващи липса на психично заболяване изисквани за практикуване на някои професии. Той обаче крие много рискове, защото може да доведе до засилване на стигмата към болните и да доведе до нарушение на основни човешки права. Някои от противниците на регистъра го сравняват с жълтата звезда, налагана на евреите от нацистите. Експертите се опасяват също, че наличието на регистър може да накара много пациенти да избягват медицинска помощ, за да не бъдат вписани в него и това да доведе до влошаване на състоянието им.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up