Понеделник, Юни 01, 2020

credo main pic tim4eva1 HealthArticle 20959 52Писмо със становище относно проекта на Наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“ получихме от националния консултант по Медицинска онкология проф. д-р Константа Тимчева. Писмото е изпратено още до председателя на здравната комисия в парламента д-р Даниела Дариткова, министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, управителя на НЗОК проф. Камен Плочев и председателя на БЛС д-р Грозев. Публикуваме пълния текст на становището:

„Уважаема д-р Дариткова, уважаеми господа,
Представеният за обсъждане проект на медицински стандарт Медицинска онкология търпи критика в много отношения, въпреки многократните срещи в МЗ и предложения от моя страна.

1.Най-критичният момент е запазването в текста единствено на специалността „Медицинска онкология“, без да се добави „Вътрешни болести и Онкология“, което съчетание се равнява на тази специалност до 2007 г. Разбирам, че юристите са длъжни да се съобразяват с наредби и постановления, но е добре да се вникне и в същността на тази специалност. Срокът на обучение за Медицинска онкология е 5 г., от които 2 г. трае обучението по Вътрешни болести и 3 г. - обучение по Медицинска онкология.
Всеизвестен факт е, че специалността „Онкология“ притежават специалисти от различни области – УНГ, гинеколози, хирурзи и т.н. Такива бяха правилата преди 2007 г.
При това формално приравняване на двете специалности излиза, че специфичната материя от специалността Медицинска онкология – съвременна цитотоксична, хормонална и таргетна терапия, трябва да се владее от всички посочени специалисти, и още повече – да се прилага на практика!
Позволявам си още веднъж да представя определението за Европейската специалност Медицинска онкология, което е споделяно с комисията в МЗ по време на обсъжданията: „According to the ESMO/ASCO Recommendations for a Global Curriculum in Medical Oncology, the training requirements in medical oncology are a minimum of 5 years, beginning with at least 2 years of training in internal medicine and followed by a medical oncology training programme for a minimum of 2 years that must include full-time clinical training in the diagnosis and management of cancer patients and clinical experience of treatments across the diverse range of neoplastic diseases“ The current and future role of the medical oncologist in the professional care for cancer patients: a position paper by the European Society for Medical Oncology (ESMO) R. A. Popescu1*, R. Schäfer2, R. Califano3,4, R. Eckert5, R. Coleman6, J.-Y. Douillard7, A. Cervantes8, P. G. Casali9, C. Sessa10, E. Van Cutsem11, E. de Vries12, N. Pavlidis13, K. Fumasoli14, B. Wörmann15, H. Samonigg16, S. Cascinu17, J. J. Cruz Hernández18, A. J. Howard19, F. Ciardiello20, R. A. Stahel21 & M. Piccart22 Annals of Oncology 25: 9–15, 2014 doi:10.1093/annonc/mdt522 Published online 13 December 2013.
Предложение: Единственият изход от ситуацията е допълнение към Приложение №2 на Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, като „Онкология“ се замени с „Вътрешни болести и Онкология“.

2.Буди недоумение фактът, че за клиники/отделения по медицинска онкология III ниво се разрешава обслужване от клинична лаборатория със съответното ниво по договор (2.4.3.1), но в същото време трябва да са налице имунохистохимична и имунологична лаборатория (2.4.3.2), отделение по обща и клинична патология (2.4.3.3), както и ендоскопско обслужване (2.4.3.6) на територията на лечебното заведение. Лабораторни изследвания се налага да се провеждат денонощно, докато ендоскопии и имунологични изследвания – не толкова често, планово. Не може да не се вземе предвид и липсата на кадри в тези високоспециализирани звена.
Предложение: Посочените дейности 2.4.3.2 ; 2.4.3.3 и 2.4.3.6 да могат да се извършват по договор с друго лечебно заведение.

3. В предложения проект за медицински стандарт липсва т. 6.1.2, добавена по време на обсъжданията в комисията в МЗ, а именно:
Болните във фертилна възраст трябва да бъдат запознати с рисковете, които крие предстоящото лечение по отношение на фертилната им способност и да се насочат за консултация със специалист по асистирана репродукция за съхраняване на генетичен материал.
Предложение: Този текст да бъде включен в медицински стандарт Медицинска онкология като изключително важно изискване, гарантиращо подобряване качеството на живот на болните с онкологични заболявания. Още повече, че през 2017 г в страната беше приет Консенсус за съхраняване на фертилитета при онкологично болни, и този Консенсус беше подкрепен от МЗ.“

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up