Неделя, Юли 12, 2020
Проект за ранна диагностика на рак на белия дроб стартира в София

Българското дружество по кардиоторакална рентгенология и сдружението "Въздух за здраве" ще представят в столичната МБАЛ "Токуда" пилотния проект "Заедно срещу рака на белия дроб".
Статистиката показва, че един на всеки 15 души заболява от рак на белия дроб,

като това е най-честият рак при мъжете над 45 години и третият по честота при жените. Успеваемостта на лечението се определя главно от ранната диагностика, като само 2% от пациентите с късно установен рак на белия дроб преживяват 5 години след поставяне на диагнозата. За сравнение, ранно диагностицираните и оперирани тумори от този вид показват преживяемост от 80% за същия период от време.
В ранния си стадий ракът на белия дроб много рядко дава симптоми и единственият доказан начин за навременно му откриване е чрез масов скрининг с т.нар. нискодозова компютърна томография. Резултатите от американски и европейски проучвания показват 20-26% снижение на смъртността за включените в скрининговите програми пациенти. За да се повиши ползата, е необходимо скринингът да се провежда при селектирани пациенти, при които се очаква по-висока вероятност на заболяването, както и при такива, които биха могли да бъдат лекувани. Най-висок риск имат хора над 50 години, пушачи, работещи и живеещи в запрашена среда, както и такива с хронични заболявания на белите дробове.
Предвижда се пилотният скринингов проект за ранно установяване на рак на белия дроб, който предлагат от организацията, да има както индивидуална, така и обществена полза. Пациентите, при които се установи ранна форма на рак ще могат да бъдат лекувани щадящо, запазвайки качеството си на живот. Целта на проекта е да се изготви, предложи и подготви за въвеждане в рутинната медицинска практика алгоритъм, по който да се провежда скрининг на рака на белия дроб. В рамките на проекта ще се изследва пилотна група от пациенти и ще се анализират резултатите – медицински и икономически, което ще представлява първа стъпка за приложението му на национално ниво. Обществената полза се предвижда да е по-значима и да се изрази в снижени разходи за неефективното късно лечение, както и в съхранена работоспособност на успешно лекуваните пациенти с ранно установен стадий на болестта.
Предвижда се да се организират на образователни кампании за населението, разясняващи ролята на профилактиката и скрининга за ранно откриване на рака на белия дроб, включително с привличане на т.нар. трудно-достъпни пациенти;
Да се Създаде алгоритъм за селекция на рискови групи, при които активната профилактика и провеждане на нискодозова компютърна томография биха имали максимална ефективност за ранно откриване на заболяването Както и изработване на протоколи за провеждане на нискодозова компютърна томография и проследяване на пациентите с открити патологични промени в белите дробове;
Резултатите от провеждането на скрининговия проект ще се отчетата на национално ниво.

Подкрепяте ли решението на Правителството за удължаване на извънредната епидемична ситуация?
 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up