Събота, Януари 16, 2021
Проект за ранна диагностика на рак на белия дроб стартира в София

Българското дружество по кардиоторакална рентгенология и сдружението "Въздух за здраве" ще представят в столичната МБАЛ "Токуда" пилотния проект "Заедно срещу рака на белия дроб".
Статистиката показва, че един на всеки 15 души заболява от рак на белия дроб,

като това е най-честият рак при мъжете над 45 години и третият по честота при жените. Успеваемостта на лечението се определя главно от ранната диагностика, като само 2% от пациентите с късно установен рак на белия дроб преживяват 5 години след поставяне на диагнозата. За сравнение, ранно диагностицираните и оперирани тумори от този вид показват преживяемост от 80% за същия период от време.
В ранния си стадий ракът на белия дроб много рядко дава симптоми и единственият доказан начин за навременно му откриване е чрез масов скрининг с т.нар. нискодозова компютърна томография. Резултатите от американски и европейски проучвания показват 20-26% снижение на смъртността за включените в скрининговите програми пациенти. За да се повиши ползата, е необходимо скринингът да се провежда при селектирани пациенти, при които се очаква по-висока вероятност на заболяването, както и при такива, които биха могли да бъдат лекувани. Най-висок риск имат хора над 50 години, пушачи, работещи и живеещи в запрашена среда, както и такива с хронични заболявания на белите дробове.
Предвижда се пилотният скринингов проект за ранно установяване на рак на белия дроб, който предлагат от организацията, да има както индивидуална, така и обществена полза. Пациентите, при които се установи ранна форма на рак ще могат да бъдат лекувани щадящо, запазвайки качеството си на живот. Целта на проекта е да се изготви, предложи и подготви за въвеждане в рутинната медицинска практика алгоритъм, по който да се провежда скрининг на рака на белия дроб. В рамките на проекта ще се изследва пилотна група от пациенти и ще се анализират резултатите – медицински и икономически, което ще представлява първа стъпка за приложението му на национално ниво. Обществената полза се предвижда да е по-значима и да се изрази в снижени разходи за неефективното късно лечение, както и в съхранена работоспособност на успешно лекуваните пациенти с ранно установен стадий на болестта.
Предвижда се да се организират на образователни кампании за населението, разясняващи ролята на профилактиката и скрининга за ранно откриване на рака на белия дроб, включително с привличане на т.нар. трудно-достъпни пациенти;
Да се Създаде алгоритъм за селекция на рискови групи, при които активната профилактика и провеждане на нискодозова компютърна томография биха имали максимална ефективност за ранно откриване на заболяването Както и изработване на протоколи за провеждане на нискодозова компютърна томография и проследяване на пациентите с открити патологични промени в белите дробове;
Резултатите от провеждането на скрининговия проект ще се отчетата на национално ниво.

Ще се ваксинирате ли за Ковид?
 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up