Неделя, Юли 05, 2020

Проблемите на българската патология са национални, не само на КОЦ Пловдив. Това е основният извод от специален доклад на експертна група извършила s.alпроверка на отделението по патология в КОЦ Пловдив.
При цялостната проверка на дейността на Отделение по клинична патология, относно спазване на диагностичните алгоритми, е установено следното:


Извърши се качествен и количествен контрол на извършената дейност в Отделение по клинична патология към „КОЦ – Пловдив” ЕООД, включваща преглед на хистологични препарати и тяхната обработка, диагностичните процедури и окончателната диагноза, в т.ч. цитологична, хистологична и имунохистохимична. При направената проверка се установи свръхнатоварване на колегите, които използвайки британския и немския стандарт за натовареност е два пъти повече отколкото колегите в Англия и Германия, което е абсолютно недопустимо. Пренатоварването води до грешки, при 22 000 биопсии годишно и 8000 цитологични изследвания се препоръчва минимум трима патолози с придобита специалност по „Обща и клинична патология”.
Отделението по клинична патология отговаря напълно по стандартите на Република България от 2002 г. На въпросите необходимо ли е патологът да посещава курсове за продължително медицинско образование – отговор „Не”, защото това не е отбелязано в нито една наредба, закон или стандарт. Трябва ли да се консултират случаите с тежкостепенна дисплазия, карциноми, лимфоми и т.н. с друг патолог – „Не” – това не е отбелязано в нито един стандарт, закон или наредба. Съществуващата структурна мрежа в България в областта на патологията показва огромно несъответствие със съществуващите структури в Европейския съюз, за което многократно е информирано, както Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз и НЗОК. Съвременните стандарти по патология, отбелязани в „Синята книга” на СЗО изискват задължително от всички патолози при поставяне на диагноза „злокачествен тумор” да има както имунохистохимична верификация, така и молекулярно-патологични изследвания.
2011 г. в Българския парламент се проведе среща с д-р Дариткова на тема „Състоянието на българската патология”, на която присъства президентът на Европейската асоциация по патология – проф. Майк Уелс, президентът на Белгийската патология – проф. Клод Кювилие и председателя на Преподавателската камара към Европейската асоциация – Бернар Мейле. Бяха поставени основните насоки за развитие на българската патология, отбелязана в меморандум. До този момент нито едно правителство, министър на здравеопазването, управител на НЗОК и председател на БЛС не е взел отношение към проблемите в патологията.
В България липсват консултанти със субспециалност по патология, поради което не би могло да се осъществи правилно и категорично и точно второ мнение. В нито един алгоритъм по клинични пътеки не фигурира задължително имунохистохимично и молекулярно-патологично изследване /с изключение на хирургия на гърда, където има изискване единствено и само за HER2 ER, PR/, което се заплаща от НЗОК. Няма изискване за ревалидизация по специалността по патологоанатомия, както това е в цяла Западна Европа на всеки 4 години. Не съществува изискване по стандарт, наредба или закон за вътрешен качествен контрол, външен /национален/ качествен контрол и международен качествен контрол на нито едно ниво, включващо цитология, хистология, имунохистохимия и молекулярна патология.
Проблемите в „КОЦ – Пловдив” ЕООД са проблеми на национално ниво и те трябва да бъдат разгледани съвместно между Българска асоциация по патология, Българско дружество по патология, Национален консултант по патология, Европейска асоциация по патология, Министерство на здравеопазването на Република България, НЗОК и БЛС.
Препоръчвам да се изготви списък на горепосочените институции с отговорни представители. В кратки срокове да се изготви национална програма за подобряване диагностичната дейност на всички патологични звена в България, които да отговарят на европейски и световни изисквания за правилна и точна диагноза.
Закупуване на специализиран патологоанатомичен софтуер по стандарт на ESP, качествен контрол на всички нива: цитологично, хистологично, имунохистохимично и молекулярно-патологично. За целта е необходимо закупуването на имуностейнер, стейнер за оцветяване на хематоксилин-еозин, минимум два микротома, бар-кодираща система, гросинг център при стриктно спазване на точна и ясна преданалитична фаза за отделението по клинична патология към „КОЦ – Пловдив” ЕООД. Закупуване на хистоскенер за осъществяване на телепатологични портали с известни квалифицирани консултанти по патология в Европейския съюз.
От нашата работа зависи лечението, както в хирургичните звена, така и в гинекологичните, химиотерапевтичните и лъчетерапевтичните звена и вътрешни отделения.
Бих искал да ви осведомя, че президентът на Европейската асоциация по патология – Пиер Бедоса на годишното събрание на Европейската асоциация по патология /проведена на 25.09.2016 г. в Кьолн, Германия/, на която аз съм член, публично обяви, че ще защитава интересите на всички български патолози и е готов да дойде в България, за да го потвърди. Към него се присъединиха също така и проф. Майк Уелс, проф. Клод Кювилие, проф. Бернар Мейле и всички представители на западноевропейски патологии. Становището на проф. Майк Уелс е публикувано и в книга за историята на патологията, в което той казва, че като професор по патология не се чувства втора ръка лекар и неговата заплата като консултант патолог в Обединеното кралство е точно толкова, колкото на всички останали консултанти в отделните специалности.
Проверката е извършена от Комисия в състав: Председател Д-р Стоян Алексов – Председател на Българското дружество по патология и членове Д-р Томова, Д-р Балева и м.с. Леонидова

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up