Неделя, Септември 20, 2020
Един въпрос към министър - председателя

Националният оперативен щаб е създаден със заповед на министър-председателя Бойко Борисов № Р-37/26.02.2020. Правното основание за издаване на заповедта е чл. 24, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет, който гласи:
Чл. 24. (1) Работни групи за изготвяне на проекти на актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси от компетентността на правителството с участието на представители на различни администрации се създават с решение на Министерския съвет или със заповед на министър-председателя.

В нашия случай, щабът е създаден със заповед на министър-председателя, а не с решение на Министерския съвет, което не е съществено от гледна точка на функциите му, но показва допълнително неглижиране на неговата роля.
Видно от текста на чл. 24 правомощията на Националния оперативен щаб се свеждат до изготвянето на експертни предложения, които са конкретизирани в т. 3 на заповедта:
„Да организира, координира и наблюдава всички действия на компетентните органи във връзка с предотвратяването на разпространението на COVID-19, както да събира, обобщава и анализира цялата ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, и да информира медиите и обществеността.”
С други думи Националният оперативен щаб е нещо, като говорител на министър-председателя по въпросите на COVID-19, като дори седалището му не е в Министерския съвет, а във ВМА.
В този си вид Националният оперативен щаб не може да издаде никакво разпореждане, на когото и да било. Единственото правомощие дадено на Председателя – ген. Мутафчийски в т. 2 на заповедта е да привлича други експерти при нужда.

За да стане съвсем ясно ви предлагам да видите как биха изглеждали нещата, ако на 26 февруари, вместо тази заповед на премиера, Правителството бе решило да приложи, приетият още през 2006 година „Национален план за готовност за грипна пандемия”. В него е разписано, че в случай на пандемия се създава Национален пандемичен комитет в състав:
1. Председател – определен от министър-председателя вицепремиер;
2. Заместник-председател – министърът на здравеопазването;
3. Членове:
3.1. заместник-министър на вътрешните работи;
3.2. заместник-министър на финансите;
3.3. заместник-министър на отбраната;
3.4. заместник-министър на труда и социалната политика;
3.5. заместник-министър на транспорта;
3.6. главният държавен здравен инспектор;
3.7. директорът на дирекция „Опазване и контрол на общественото здраве”, към МЗ
3.8. директорът на Националната здравноосигурителна каса;
3.9. директорът на Националната ветеринарномедицинска служба;
3.10. директорът на Националния център по заразни и паразитни болести;
3.11. директорът на Института по микробиология на БАН;
3.12. националните консултанти по епидемиология, вирусология и
инфекциозни болести;
4. Секретар – началник отдел „Надзор на заразните болести”, Министерство на
здравеопазването.

Националният пандемичен комитет заседава при кворум от 2/3 от членовете си. Комитетът:
1. разработва националната политика за ограничаване разпространението на пандемичния грип;
2. координира дейностите на държавните органи и осъществява връзки с неправителствени организации
3. анализира данните за епидемичната ситуация по отношение на пандемичния грип, като информира Министерския съвет и обществеността, предлага конкретни противоепидемични мерки за ограничаване на последиците за здравето на гражданите;
4. предлага на Министерския съвет становища по международни декларации, конвенции, споразумения и други документи, касаещи пандемичния грип.

Председателят представлява Комитета, ръководи работата му, подписва протоколите
от заседанията и внася за разглеждане в Министерския съвет материали, становища,
информации и предложения. В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват
от заместник-председателя. Секретарят организира подготовката на заседанията, води на
отчет взетите решения и координира изпълнението им. Членовете на Комитета изразяват
становищата на министерствата и ведомствата, които представляват. При необходимост в
работата на Комитета могат да бъдат включвани и други специалисти извън списъчния му
състав.

С националният план са определени 21 болници, които да поемат пациентите с тежко развитие на болестта.

Освен Национален план, трябва да бъдат изготвени регионални планове и ;пла нове на лечебните заведения с подробно разписано съдържание.
Дейностите, които следва да бъдат извършвани във всяка отделна фаза на пандемията
са разделени на следните основни компоненти:
І. компонент: Планиране и координация;
ІІ.компонент: Мониторинг и оценка на епидемичната ситуация;
ІІІ. компонент: Профилактични и противоепидемични мерки;
ІV. компонент: Задачи на лечебните заведения;
V. компонент: Комуникации

Ще спра до тук. Националният план е достъпен в Интернет. Странно е, че не е сред документите на страницата на МЗ. Възможно ли е Министерският съвет и министерството на здравеопазването да не са знаели за него? Защото, ако са знаели, планът не само трябваше да е наличен на Интернет страницата на МЗ и МС, но властите трябваше да го приведат в изпълнение.
Няма значение, че в наименованието му е записана грипна, а не коронавирусна пандемия, защото механизмите на разпространение на двата вируса са идентични, както и мерките за противодействие. Освен това планът би могъл да се актуализира с новите данни за сегашната пандемия, информация за която имаме от няколко месеца.
Можеше ли Правителството да актуализира и приведе в действие националния план? Можеше ли Правителството да разпореди актуализация и привеждане в действие на регионалните планове и плановете на лечебните заведения?
Можеше ли Правителството да вземе решение за създаване на Национален комитет и да определи състава му?
Можеше ли националния комитет, ако бе създаден навреме, да осигури необходимите средства(маски, костюми, лекарства и пр.) преди избухването на епидемичния взрив?
Можеше ли националния комитет, ако бе създаден навреме да осигури необходимите тестове за изследване?
Отговорът на всички тези въпроси е ДА. Правителството имаше достатъчно време и предостатъчно основания да го направи.
Защо това не беше направено, с какви аргументи и имало ли е друг надделяващ интерес е въпрос, чиито отговор знае Бойко Борисов.
Д-р Стойчо Кацаров

Трябва ли учениците да носят маска в учлище?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  НЯКОЙ · преди 3 месеца
  Кой спечели от цялата уйдурма? Защо не се говори за зверската спекула с цените на дезинфектанти и предпазни средства? Да се чуди човек.....Дали пък просто не ни отклониха вниманието....Дали не изпробваха 5-G психотронното оръжие.....Дали дали дали - въпроси много - отговори няма. едно е кристално ясно - РАБОТАТА СМЪРДИ!
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Атанас Атанасов · преди 3 месеца
  Колкото имаше африканска чума по дребния рогат добитък и свинете, толкова имаше и Ковид-19 и това е защото свинете са в правителството и парламента! И второ, това е втората световна измама, познайте коя беше първата! Подсказвам авторите на първата и втората са все едни и същи на този интернационален и глобален свят. Червената зараза е във всички държавни и общински институции - мутроинституции и тя е много по-опасна, по опасна е даже от Холерата и Чумата, от Проказата!
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Дарина · преди 5 месеца
  Да искам бърз текст. Вие сте дали само един отговор, но аз искам заради двата първи въпроса- Да, защото така ще се види дали аз самата съм виросоносител и защото така ще се види истинската картина на заболеваемост. Не може в другите държави европейски, да отчитат такъв бум заразени, а тук да сме на 300 човека горе-долу. Освен това много хора са с хронични заболявания и не трябва да са неглежирани . И не на последно място . Браво! Появихте се ! Добре написана статия, дай Боже да се даде малко отпор на глупостите на управляващите. Не искам да обиждам никого, но вирусолозите трябваше да са в щаба , а не хирург и то военен.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Гост-Т · преди 5 месеца
  Няма логично обяснение защо правителството не приложи приетият още през 2006 година „Национален план за готовност за грипна пандемия”. Очевидно е, че този план е изготвен от професионалисти и щеше да доведе до по-бързи и адекватни реакции в този момент. И в тази кризина ситуация, отново проличава стремежа да се докаже, че няма приемственост и се работи със самочувствието на откриватели на "топлата вода".
 • Публикуването на коментара е спряно.
  емил · преди 6 месеца
  Този аналгин-хин, за който се заговори толкова много ...
  Той не е спрян без причина. Защо? И метамизолът и хининът имат много странични ефекти - в какви количества е безопасен този продукт и дали тогава ще има ефект при лечение с него? И ако има налична субстанция хинин - защо не се произведат само таблети хинин, а трябва да се комбинира с друга субстанция, която няма такъв ефект при корона вируса, а има доста странични ефекти и дори е забранена в много държави? В Полша фирма Адамед вече произвежда такива таблети по поръчка на правителството.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Insider · преди 6 месеца
  Професор от Станфорд против драконовските мерки в борбата с коронавирус
  Грипната епидемия в Италия през 2016 отне живота на 24 хиляди души. Изненада: светът тогава не затвори
  https://dnews.bg/profesor-ot-stanford-protiv-drakonovskite-merki-v-borbata-s-koronavirus.html
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Гост · преди 6 месеца
  -Л.Тодоров-Д-р Кацаров в този случеи тази новата заповед трябва да не е валидна, а давлзе в сила от 2006год.Тъи като се отнася точно за пандемия.!!!!

 • Публикуването на коментара е спряно.
  гост · преди 6 месеца
  - Извънредното положение се въведе, за да могат да се изхарчат безконтролно едни пари, много пари! Това го каза в прав текст Б.Б. когато се готвеше тази стъпка. Ако няма извънредно положение, това нямаше да бъде възможно /е, поне според нормативната уредба/
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Костова · преди 6 месеца
  Кой му направи коефициент за интелигентност?
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Костова · преди 6 месеца
  Сега много почнаха да знаят повече от други и да търсят под вола теле
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Гост · преди 6 месеца
  Да се приложи приетият още през 2006 година „Национален план за готовност за грипна пандемия”. Този план е напълно достатъчен за адекватни реакции в този момент.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Гост · преди 6 месеца
  Към българоубиец номер едно Б.Б.,имам една единствена питанка : защо след като е наясно,че България втора година оглавява статистиката за най-голяма смъртност сред населението в света ( !!! ) , кризисен щаб не бе създаден за преодоляване геноцида !?!?!? Народе ЗОМБИРАН, вие наистина ли вярвате,че те са загрижени за вас !?!?!
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Гост · преди 6 месеца
  Защо правителството не се опря на Закона за управление при кризи. Там е разписано кой какво и

  как прави при различни кризисни ситуации? Защо" извънредно положение", а не бедствена ситуация?
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Анонимен · преди 6 месеца
  Въвеждане на пълна карантина за 30 дни.
  Това чудо ще изчезне!
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Гост · преди 6 месеца
  Слушайте д-р Кацаров. Той е умен, знаещ и можещ .
  • Публикуването на коментара е спряно.
   Дедо Петьо · преди 6 месеца
   Че то колко умни хора има, а и специалисти. Не че и обикновения доктор не е учил за грип. Сега Той се усети, че трябва съвет от специални медици.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up