Петък, Декември 06, 2019

Скрининговата кампания за рак на гърдата по инициатива на Център за защита на правата в здравеопазвването (ЦЗПЗ), премина и през няколко населено места от община Червен бряг. Лекарите, благодарение, на които се състояха прегледите и разчитането на снимките са – д-р Петков и д-р Пашов, специалисти по образна диагностика.

Кампанията е насочена към малки общини и отдалечени населени места, където хората са затруднени в достъпа си до медицинска помощ по финансови и географски причини.

Прегледите в община Червен бряг стартираха на 12.06.2019 г. Първата спирка е с. Сохаче, като там мамография бе направена на 18 жени. Не бяха установени туморни образования. Най-младата прегледана пациентка от селото е на възраст 46 г., а най-възрастната – на 71 г.

На 17.06.2019 г. и 18.06.2019 г. прегледи се състояха в гр. Червен бряг. В първия ден на посещението, изследвани бяха 20 жени, а на 18.06 - 24. При тях също не бе установено наличие на ракови образования. Включилите се в безплатните прегледи дами, са на възраст между 36 и 73 години.

kampaniqnaczpz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следващата спирка на скрининговата кампания за рак на гърдата бе в с.Горник на 24.06.2019 г. Там мамография бе направена на 13 жени, на възраст между 39 и 78 години. Случаи с рак, отново не са установени.

На 25.06.2019 г. посещение на кампанията, инициирана от ЦЗПЗ бе направено и в с. Рупци. От безплатните прегледи се възползваха 20 жени, между 36 и 72 годишна възраст. За щастие, там също не беше открито туморно образование на нито една от прегледалите се дами.

Като извод от направените мамографии заключвам, че ракови образования сред преминалите безплатен преглед жени, не бяха открити. Общо прегледани бяха 95 жени от 4-те населени места.

Припомняме, че заболеваемостта от рак на гърдата се увеличава с напредване на възрастта след 35 години и достига своя пик при 65-69 годишните (214,2 на 100 000 жени). Затова се изследвайте навреме.

Log in or Sign up