Вторник, Май 26, 2020
Няма време за нов НРД

Времето за подписване на нов НРД изтича. Според закона за здравното осигуряване Националният рамков договор се сключва за срок от три години. Той се приемат не по-късно от последния работен ден на съответната текуща година и влизат в сила от 1 януари на съответната следваща календарна година(чл. 54, ал. 6 на ЗЗО).
Проблемът с приемането на нов НРД в този момент е че няма време за преговори и подписване. Върховния административен съд отмени Наредбата за основния пакет по чл. 45, ал. 2 на ЗЗО,а без нея не може да бъде подписан нов НРД. В мотивите си съдът посочи, че при издаването на нова наредба, министърът на здравеопазването трябва да остойности медицинските дейностите и да пресметне разходите за покриването им, както на бюджета НЗОК, така и на лечебните заведения. Такова остойностяване не може да бъде извършено, нито за няколко дни, нито за няколко месеца. Самата наредба, заедно с мотивите и остойностяването трябва, съгласно закона за нормативните актове, да бъде публикувана за обществено обсъждане за срок най-малко 1 месец а до 31-ви декември на тази година остават по-малко от два месеца. Ако до тази дата не бъде подписан, НРД, нов може да има чак след една година.

Това е по отношение на сроковете и процедурите.
По отношение на съдържанието. Нищо значимо не налага подписване на нов НРД. Законът е предвидил възможност за подписване на анекс към съществуващия НРД, което е напълно достатъчно като инструмент за постигане на набелязаната от БЛС и споделена от МЗ и НЗОК цел, да се повишат цените на медицинските дейности. Подписването на анекс ще отнеме много по-малко време, защото не налага да се предоговаря всичко. Министърът на здравеопазването ще получи една година отсрочка, в която спокойно да си остойности медицинските дейности ида издаде новата наредба за основния пакет.
Такъв един анекс към НРД не само ще реши въпросите за 2020 година, но също така ще реши въпроса и с неусвоените през 2019 година средства, най-вече за болнична медицинска помощ.
Искането на БЛС с тези пари да се плати изработената надлимитна дейност за 2019 година не може да бъде изпълнено, защото самият закон го забранява( чл. 55а, ал2 от ЗЗО).
Не е много печелившо и искането с излишъка да се плати авансово дейността за декември, защото това означава, че вместо за 12 месеца, лекарите и лечебните заведения ще получат същата сума, но за 13 месеца или с други думи единият месец от тази година ще са работили даром.
Увеличението на обема дейности, което НЗОК е извършило, едва ли ще помогне, просто защото няма толкова болни. Излишъкът е натрупан, защото болниците не са достигнали старите си лимити и няма причина да се очаква, че ще достигнат новите по-високи.
Най-накрая, но не по важност, увеличението на цените на медицинските дейности сега, ще позволи на лечебните заведения да увеличат възнагражденията на медицинския персонал и така Правителството най-сетне ще може да отговори на справедливите искания на протестиращите медицински сестри.

Д-р С. Кацаров

 

Кога ще свърши пандемията с коронавирус в България?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up