Петък, Август 07, 2020

teethС чл. 12, алинея 1, т. 2. НРД 2018 за денталните дейности се определя, че НЗОK ще заплаща за дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена
горна и/или долна челюст на ЗОЛ от 65 до 69 годишна възраст. За целта в бюджета на касата са предвидени 10 000 лева за 2018 година и 6,5 милиона лева за 2019 година.
Срещу този текст на НРД беше подадена жалба до Комисията за защита от дискриминация от д-р Георги Тодоров – собственик и управител на СМДЛ Прималаб ЕООД и член на Контролната комисия на БЛС. В жалбата си до КЗД, д-р Тодоров пише:
Визираната в спорния чл.12 от денталния НРД за 2018 г. възраст определено и безспорно облагодетелства едни здравно осигурени лица (ЗОЛ) – на възраст от 65 до 69 години, за сметка на други ЗОЛ – не попадащи в диапазона от 65 до 69-годишната възраст.

Тъй като и едните и другите, бидейки ЗОЛ са отчислявали в националната осигурителна система, т.е. в това отношение са в сравнимо положение, поради което следва еднакво да могат да се ползват от придобитите здравно осигурителни права, то няма нито логика нито правен морал, едни ЗОЛ да бъдат неоснователно третирани по-неблагоприятно от други ЗОЛ.
В становището на министъра на здравеопазването се посочва, че разпоредбата на НРД е свързана с бюджета на НЗОК, който се приема от Народното събрание по инициатива на Управителя на НЗОК. В становищата на Българския зъболекарски съюз и НЗОК пък се сочи, че разпоредбата на НРД е пряко следствие от Наредба № 3 за определяне на основния пакет, която се издава от министъра на здравеопазването.
Комисията за защита от дискриминация посочва в мотивите към решението, че е налице неравно третиране на лица на възраст между 65 и 69 години и лицата, на която и да е друга възраст при сходни обстоятелства (обеззъбяване на горна и/или долна челюст) без да е налице основание за това. Посочва се, че с чл. 2 на Закона за здравето равнопоставеността при ползването на медицинска помощ е издигнато в принцип.
Комисията за защита от дискриминация установява, че чл. 12 от НРД за денталните дейности създава предпоставки за непряка дискриминация по признак възраст, спрямо лицата с цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст на всички лица, които не са на възраст между 65 и 69 годишна възраст.
Комисията дава задължителни предписания на министъра на здравеопазването, НЗОК и българския зъболекарски съюз да предприемат всички необходими мерки за прекратяване на дискриминацията. Резултатът от тези мерки следва да бъде създаването на гаранции за достъп до поставяне на медицински изделия – зъбни протези на всички лица, без оглед на възрастта им.
КЗД дава на институциите 3 месечен срок, в който да предоставят информация за предприетите от тях мерки и действия.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up