Събота, Октомври 19, 2019

corruptionДнес Парламентът ще дебатира вот на недоверие към Правителството, заради корупцията. Това ми дава повод да споделя един анализ и някои констатации, които се надявам да са от полза за тези, които наистина се интересуват.
Корупцията може да бъде навсякъде - от катаджията на пътя и приемането в детска градина, училище или болница, до най-високите нива на държавното управление.
Корупцията съществува там, където се разпределя обществен ресурс и където се предоставят административни услуги. При взаимоотношенията между два частни субекта не може да има корупция. Ако един човек харчи своите пари, за да задоволи нуждите си, той не може да бъде подкупен. Може да бъде измамен, но не подкупен, защото трябва да приеме подкуп, увреждайки сам себе си.

Всеки път, когато длъжностно лице превишавайки правата си и нарушавайки интересите на общността, облагодетелства себе си и/или трети лица и прави това целенасочено, извършва корупция.
Корупцията се ражда там, където има ограничен достъп до административни услуги. Всяка опашка пред гишето е предпоставка за корупция.
Ако на пазара има дефицит на стока или услуга, то резултатът от това е повишаване на тяхната цена. При дефицита на административните услуги нормалният пазарен механизъм не може да работи. „Пазарната“ корекция на цената на дефицитната административна услуга се извършва под формата на подкуп.
Корупцията се ражда и там, където се разпределя обществен ресурс. Механизмът е същия. Публичните средства ще стигнат за едно или няколко лица. Останалите кандидати ще останат без средства. Те биха били готови да платят „пазарната” корекция (подкуп), за да спечелят.
Корупцията в България просперира и благодарение на следните фактори:
Изобилие от неясни и противоречиви административни правила и нормативни актове, сложни и тромави процедури.
Наличие на „мръсни” пари в обръщение.
Слабо правораздаване, не ефективна прокуратура и несправедлив съд.
Ограничена свобода на словото, печата и медиите.
Концентрация на власт и липса на прозрачност при упражняването ѝ.
Висока степен на преразпределение на обществени блага от Правителството, министерствата и агенциите.
Незряло гражданско общество.
Изкривени културни традиции и ценностни критерии.
Борбата с корупцията ще бъде ефективна, само ако е насочена към източниците и факторите, които я стимулират.
На първо място е ограничаване на източниците:
Намаляване на ресурса, който се преразпределя от държавата. Колкото по-малко средства разпределя правителството, респективно общините и другите институции, толкова по - ограничена е корупционната среда.
Намаляване на броя на административните разрешения, опростяване на процедурите, игнориране на човешкия фактор, намаляване на таксите и скъсяване на пътя и времето за получаването на административни услуги.
На следващо място е промяна на средата, благоприятстваща корупцията:
Реално, а не фиктивно разделяне на законодателна, изпълнителна и съдебна власт и реална децентрализация.
Подобряване на правораздаването и укрепването на независимостта на съда.
Стимулирането на конкуренцията и плурализма сред медиите.
Създаване на културни традиции, възпитание и образование на младото поколение, популяризиране на етични стандарти изграждане на гражданското общество.
Борбата с корупцията е системно занимание, ежедневно усилие. Борбата с корупцията няма начало и край. Тя ще продължи дотогава, докато има преразпределение от държавата и администрация.
Борбата с корупцията не може да бъде дейност на една агенция или комисия. Самият административен орган, рано или късно, ще се превърне в източник на корупция. Борбата ще бъде ефективна само ако се ангажира цялата общност.
Може да ви звучи малко теоретично, но не е.
Вижте източниците на корупция в здравната система. Почти целият финансов ресурс е концентриран в НЗОК, която пряко се управлява от няколко души. Нормативна уредба в сферата на здравеопазването (закони, наредби, постановления, инструкции, правилници, методики и пр.) е над 10 000 страници, а много от правилата и процедурите се застъпват или противоречат една на друга. Административните изисквания и ограничения към участниците са хиляди. 2/3 от болниците са публична собственост - държани или общински.
Следователно източници на корупция в сферата на здравеопазването са в изобилие.
Тези източници лесно могат да се ограничат:
1. Като се премахне монопола на НЗОК
2. Като се премахнат множеството ненужни административни изисквания, като лимитиращата Национална здравна карта, измислените медицински стандарти за качество, стотиците сертификати, удостоверения и пр., или казано с две думи като се предприеме значима дерегулация.
3. Като се премахне забраната за приватизация на болниците и се предприемат активни мерки за смяна на собствеността им.
4. Като се изгради електронно здравеопазване и се премахне човешкият фактори при предоставяне на останалите административни услуги.
Д-р С. Кацаров

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up