Събота, Декември 14, 2019

НЗОК ще получава официална информация за катастрофите и хората, които са ги извършили, предвиждат още промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Така Касата ще може да установява връзката между изплатените средства за лечението на пострадалите лица и вредоносните деяния и техните извършители.

„Целта на предложението е да може да се реализира на практика законовото изискване лицата, които са предизвикали умишлено увреждане на собственото си здраве, на здравето на други лица при умишлено престъпление, както и увреждане на здравето на трети лица в състояние на алкохолно опиянение или употреба на наркотични или упойващи вещества, да възстановяват на НЗОК съответните средства за лечение. В резултат на промените ще се създадат законови механизми, които в момента не могат да се прилагат на практика поради неясноти в закона. Въпреки, че санкционната разпоредба действа от 1999 г., на практика тя не може да се прилага поради липса на координационни механизми за това. Именно поради това се налага нейното прецизиране и усъвършенстване“, пише още в мотивите към законопроекта.

Промените позволяват и след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, хората, които имат законово основание да пребивават у нас, да запазят същите права като на граждани от ЕС, освен ако не е предвидено друго в международните договори. Целта е тези лица да могат да ползват здравна помощ наравно с българските граждани.
С преходна разпоредба в законопроекта се предвижда управителят на НЗОК в срок до три месеца от влизането в сила на закона, да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на директорите на РЗОК, без да надхвърля максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен, в рамките на разходите за персонал по бюджета на НЗОК за съответната година.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up