Четвъртък, Ноември 14, 2019

trudovaciМинистерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С нея се предвиждат редица изменения. Таксите за обучение вече няма да се изчисляват като процент от работната заплата, а тази за дентална медицина се увеличава почти двойно. Правят се промени в правилата за специализация по обща медицина, като се въвежда и заплащане от министерството на здравеопазването. Предвидени са изменения, касаещи срока за завършване на специализация, начина на определяне на изпитните комисии и времето за провеждане на изпити. Лекарите специализанти по държавна поръчка ще получават две минимални работни заплати, а по някои специалности, определени от министъра до 3.
Най-сериозната промяна е свързана с въвеждането на задължение, лекарите, които са специализирали по държавна поръчка да работят най-малко три години в някое от определените със заповед на министъра лечебни заведения.

До сега наредбата задължаваше лекарите да работят в лечебното заведение, в което са специализирали за срока на обучението си. С измененията, те ще трябва да работят в друго лечебно заведение. Ежегодно със заповед, министърът на здравеопазването ще определя лечебните заведения в страната, където лекарите придобили специалност ще могат да изкарат трудовата си повинност. Ако до 6 месеца лекарят не започне работа в някое от тези лечебни заведения, ще бъде длъжен да върне парите, платени от МЗ. Критерии и правила за определянето на тези ЛЗ в наредбата няма. Няма яснота и дали лекарят ще връща парите, ако никоя от определените от министъра болници не иска да го наеме.
Въведеното задължение за работа в определени от МЗ болници за срок от 3 години на практика връща съществуващото „разпределение” на медиците по времето на комунистическата държава. След демократизацията на страната ни задължителното разпределение на лекарите беше отменено, като несъвместимо с правата на човека в една съвременна демократична държава.
Предлаганите от МЗ за обсъждане промени в Наредба № 1 връщат тази форма на трудова повинност. Лекарят, специализирал по „държавна поръчка” вече не само ще е длъжен да работи в България, но и да полага труд в едно от определените със заповед на министъра лечебни заведения. Държавата не се интересува дали същият лекар вече е устроил живота си, семейството си децата си в друг град. Ако иска да остане там, където вече е устроил живота, си трябва да си плати за това своеволие на държавата. Такъв лекар с вече придобита специалност ще бъде принуден да приеме каквито да са условия на работа, заплата и пр., защото в противен случай ще бъде уволнен и трябва да връща пари.
Тази форма на принудителен труд, освен че суспендира основни човешки права, представлява и недопустима намеса, както на пазара на труда, така и на пазара на медицински услуги. Лечебните заведения, определени от министъра за разпределение на лекари специалисти ще получат предимство пред другите лечебни заведения, които привличат лекарите, чрез условията на труд и размера на заплатата.
В мотивите към наредбата тези въпроси не са засегнати.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Др · преди 6 месеца
  Само пълни идиоти могат да се навият да специализират при тези условия при положение, че навън могат да получат по добро обучение при по- високо заплащане и възможност за свободен избор на работа и кариера. Специализантите в Бг реално работят и получават пари не просто за обучение, а за реално положен труд. Кой по света връща заплатата си?
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Dr. Bulgaricus · преди 6 месеца
  Разпределение има в САЩ, Великобритания и в редица други водещи държави, които не могат да се заподозрат в социализъм. Но истината е, че с Наредба, която не се гласува от Народното събрание не може да се уреждат ключови въпроси. С наредби могат да се уреждат прилагания на закони или някакви си там оперативни въпроси, но не и ред за специализация. В Германия специалността се дава от Лекарската камара, без участие на държавата. И всеки лекар, който работи е или специалист или специализант, няма избор за работа, която да не се зачита за специализация с някои малки изключения. Толкова ли е трудно и в България да стане така...
  • Публикуването на коментара е спряно.
   Александър · преди 6 месеца
   Колега, говорите пълни глупости. В Щатите и във Великобритания системите за специализация са тотално различни и нямат нищо общо с тази България, въпрос дори не става за разпределение. Освен че кандидатстването за специализация е централизирано и в двете страни с основна роля на обективни критерии за това кой ще се вземе на работа, то на самата специализация се гледа по-скоро като на работа и след като си вземат хората специалност нямат абсолютно никакви задържения нито към институцията в която са работили, нито към държавата. В България на специализацията много грешно се гледа основно като на обучение (или основно на самоубочение) и оттам произлизат проблемите. Болниците нямат интерес да взимат специализанти, защото не са им специалисти и не привличат пациенти и капитал след себе си. А самото обучение е на абсурдно ниско ниво, пък и да не говорим за медицина-базирана на доказателства.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up