Понеделник, Ноември 30, 2020
Ще връщат ли лечебните заведения пари на НЗОК?

Този въпрос възникна, след публикуване на стенограмата от последното заседание на Надзорния съвет на НЗОК. От дискусията между членовете на Надзорния съвет става съвсем ясно, че изплатените на лечебните заведения за месец март средства в размер на 85% от дейността през януари не са субсидия за неблагоприятна епидемична обстановка, а подлежат на връщане. Вижте сами:

ЖЕНИ НАЧЕВА: Този, който работи, той ще получи 100% от изработената сума. Ние за реално отчетена и извършена дейност заплащаме 100% от извършената сума.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Но този, който не работи, ние му даваме 85% от това, което е отчел в януари и февруари.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, но това е общ принцип за всички. С идеята, че после той ще възстанови тези средства.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Т.е., ние му ги даваме, но после той ще ги изработва?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те трябва да ги изработят.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Защото излиза, че този, който не работи му даваме 85%, то може да се окаже повече отколкото това, което е изработил този по време на извънредното положение зъболекар, който работи.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, този, който си ги е изработил, няма да ги връща и няма да му се търси отговорност. Ние не случайно изискваме информация за ...
В потвърждение на това становище е и приетата Методика, където за всеки вид медицинска дейност е записано, че „Изплатените средства за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка по реда на тази методика се разпределят в рамките на утвърдените параметри на ЗБНЗОК за 2020 г. за съответния вид дейност.“
Прихващане на отпуснатите суми за болниците е определено и в анекса на НРД 2020-2022, сключен на 6 април, където се казва, че „Месечни суми за неблагоприятни условия на работа се включват в стойностите за прилагане на механизма по чл. 369“ и „надвишението на стойността на отчетените през месеца дейности спрямо определената месечна стойност се компенсира с размера на средствата, изплатени за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка“.

Макар да не е използвана думата „връща“ текстът и на двата документа е достатъчно ясен, за това, че отпуснатите средства по реда на Методиката не са субсидия, а безлихвен заем и те ще бъдат прихванати от плащанията след изтичане на извънредното положение/епидемична обстановка. И анексът към НРД 2020-2022 и Методиката са приети по предвидения от закона ред от НЗОК и БЛС и са влезли в сила, така че НС на НЗОК не може да бъде обвинен, че си измисля правила.
И преди съм имал възможност да кажа, че не разбирам такава политика - в разгара на пандемията на всички държавни служби и бюджетни организации да се изплаща субсидия в размер на 100%, а на лечебните заведения до 85%. Оказа се, че лечебните заведения няма да получат дори и 85% субсидия, а само безлихвен заем до 85% от оборота им през предишния месец. Преди това Правителството изключи лечебните заведения изрично от всички други мерки за директно подпомагане (като например 60/40) с мотива, че ще получат средства от НЗОК. Защо?
Д-р Стойчо Кацаров

Подкрепяте ли затварянето на страната(локдаун) заради Ковид?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up