Нашата мисия

Нашата мисия

Създадохме неправителствена организация за защита на правата в здравеопазването, защото по-добро здравеопазване може да се постигне само на основата на защитени права. Регистрирахме сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ в Софийски градски съд на 08.10.2007г. по ФД № 14322/07, като юридическо лице с нестопанска цел и го вписахме на 31 октомври 2007 под номер 15 в Регистъра на министерството на правосъдието, като организация в обществена полза.

Защитата на правата в здравеопазването се отнася до:

- пациентите и здравноосигурените лица,

- медицинските професионалисти,

- юридическите лица;

Защитата на права в здравеопазването включва:

- действия за повишаване на информираността,

- действия за подобряване на правилата и регламентите

- противодействие при нарушени права

Нашата цел е да създадем обществена подкрепа и условия за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване на основата на защитените права. В изпълнение на тази цел, ние:

- Изградихме център за обща и специализирана информация и консултации по въпросите на здравеопазването и здравното осигуряване.

- Организирахме екип за правни консултации и защита на колективните и индивидуалните права по административен и съдебен ред.

- Оказваме въздействие и контрол над администрацията, чрез правни способи.

- Участваме в национални и международни проекти, свързани с развитието и усъвършенствуването на здравеопазването.

- Работим за създаване на Европейска мрежа от организации за защита на правата в здравеопазването и постигане на еквивалентност на правата в различните държави.

Нашият офис се намира тук: