Петък, Ноември 15, 2019

 В ново проучване  лекарството за имунотерапия на рак pembrolizumab (Keytruda), повишава преживяемостта при пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), заболяване, считано за агресивно и фатално. Резултатите са представени на годишната среща на Американското общество по клинична онкология (ASCO) в Чикаго.

 "Това представлява тектонична промяна в лечението на рак на белите дробове," каза съавтор на проучването д-р Джоузеф Пол Едер.
  "Преди пет години никой с този напреднал рак не би оцелял. Сега, когато имаме пациенти с преживяване от поне пет години, можем да ги смятаме за излекувани."

non small cell lung cancer

Новите резултати показват, че пет години след лечението, 18% от 550 лекувани пациенти са оцелели и процентът на преживяемост е най-висок (23,2%) при лекуваните "нелекувани" пациенти в сравнение с 15,5% при пациенти, които са провеждали лечение на рак.

Докато това проучване оценява пембролизумаб като самостоятелна терапия, други проучвания на KEYNOTE показват, че комбинирането на лекарството с химиотерапия или друго лечение увеличава преживяемостта дори повече, въз основа на ранните резултати, каза Едер. Това проучване е първото за оценка на пембролизумаб при напреднал рак на белия дроб и те осигуряват най-дългосрочното проследяване на ефикасността / безопасността при пациенти с NSCLC, лекувани с лекарството.

Има много различни проучвания с KEYNOTE, за лечение различни видове рак. И през 2017 г. FDA одобри използването на пембролизумаб във всеки тумор със специфична генетична промяна, независимо от местоположението на рака - първото лекарство за рак, което се одобрява само въз основа на генетична промяна. Лекарството вече е одобрено за рак на белия дроб, главата и шията, пикочния мехур, кожата и лимфома на Ходжкин.

Медикаментът действа, като позволява на Т-клетките  да се насочат към рака. Това се постига чрез преодоляване на естествената "контролна точка", която нормалните клетки поставят върху Т-клетките, така че имунната система да не атакува тези здрави клетки.

FDA одобри за първи път пембролизумаб през 2015 г. за лечение на пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) с висока експресия на PD-L1, при които са с неуспешни други терапии. След това, през 2016 г., FDA разшири одобрението си, за да позволи лекарството да се използва като терапия от първа линия при пациенти с висока експресия на PD-L1. През 2017 г. на Пембролизумаб беше предоставено и одобрение от FDA като комбинирана терапия от първа линия за метастатичен не-плоскоклетъчен НДКР, независимо от статуса на PD-L1.

"Инхибирането на контролно-пропускателните пунктове е  тотална промяна в играта - началото на революция в агенти, които са насочени към рака въз основа на характерните за различните видове рак, а не върху това къде се развиват", казва Едер.


Източник: MedicalXpress

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up