ПОЛИТИКА

Предизборните обещания в здравеопазването октомври 2022

Предизборните обещания в здравеопазването октомври 2022

Много обещания или никакви обещания, какво планират за здравеопазването политическите партии. Някои от бъдещите представители на народа, голяма част от които и досегашни такива, са подготвили програми достойни Оскар, други са били по-обрани, трети пък все още не са готови с обещанията.

„Има такъв народ“
Обещават Реформа на модела на здравеопазване чрез приемане на нови „Закон за лечебните заведения“ и „Закон за здравното осигуряване“ за срок от една година. Реформата ще бъде осъществена, чрез премахване на клиничните пътеки и въвеждане на диагностично свързани групи. Премахнат ще бъде монополът на Здравната каса. В приоритетите им е и да „извадят“ лечебните заведения от обхвата на Търговския закон, въвеждане на различни здравноосигурителни пакети. За една година от Има такъв народ, ще променят и финансовия модел в здравеопазването, а според програмата им, само след година и половина ще станат видими резултатите от премахването на корупцията на всички нива в здравната система.
Само за две-три години от партията ще подобрят моралът в доболничната помощ, както и квалификацията. Ще регулират приема при ОПЛ, чрез записване на ден и час за преглед, ще въведат скринингови програми и ваксина срещу човешки папилома вирус, причиняващ Рак на шийката на матката.
Ще бъде създаден Закон за психичното здраве ( не се съобщава защо няма да има закон за телесното здраве), както и регионални Центрове за Психично Здраве в рамките на доболничната здравна система.
Създаване на ефективна национална система за осигуряване на спешна помощ с включено авиационно звено, също е в предизборните планове на партията, както и осигуряване на адекватен брой медицински кадри и повишаване на доверието в системата. От „Има такъв народ“ обещават да работят за подобряване на отношенията лекар-пациент, както и създаване на Национална система за оплаквания и анализ на непредвидимо събитие, с цел да се разграничи ясно лекарска грешка от небрежност.
С цялата програма на партията може да се запознаете тук 


 {module title="Подобни статии"}


"Демократична България" -

си поставят за цел да запазят личното и общественото здраве, чрез превенция и профилактика. Тази цел ще се осъществява под мотото „ Знам как да живея здравословно и държавата ми помага“ .

Ще бъде отменено лечението по мнение и ще бъде въведено такова по протокол, протоколът ще е създаден по международни стандарти за отделните болести. „Лечение по съвременен протокол, а не по произволно мнение!“;
От партията обещават да отпадне приемът за ден – два в болница, защото е скъп и често излишен. Вместо това, приоритет ще се даде на първичната извънболнична медицинска помощ.
„Диагностика и лечение без приемане в болницата за ден-два!“;
В центъра на здравната система, от ДБ поставят качеството на медицинската помощ, отново под мото – „Пари срещу резултати, а не срещу бройки!”
От партията смятат да въведат реално финансиране на превенцията и профилактиката, чрез създаване на фонд обществено здраве. Да преструктурират лечебните заведения, зависимост от нуждите на населените места, да въведат медицински стандарти с изисквания за продължаващо медицинско обучение. Ще въведат пълна дигитализация, и оценка на качеството и ще въведе нов, независим орган в системата на здравеопазването.
Три-стълбов модел на финансиране преструктурира спешната, първична и болнична медицинска помощ съобразно регионалните различия и здравни нужди, също са в приоритетите на „Демократична България“

С цялата програма на партията може да се запознаете тук 

„Продължаваме промяната“

Ще си довършат работата в здравеопазването, чрез „Създаваме работещо здравеопазване без нужда от доплащания, с редовна и адекватна профилактика, приветливи болници и справедливо заплащане на лекари, сестри, санитари.“
Поддържане и възстановяване на здравето и подобряване на качеството на живот на българските граждани поставяне на пациента в центъра на здравн​_ата система, са сред приоритетите на партията.
И в таз програма се залага на елиминиране на корупцията, активен контрол и прекратяване на порочните практики при разходите за здравеопазване. Премахване на възможността за заемане на позиции в две различни структури (болница и университет).
От партията обещават осигуряване на бърз достъп (60 минути) до качествени болнични услуги из страната, чрез осигуряване на необходимата техника (линейки, хеликоптери), парамедици и телемедицина. Квалифицирани лекари с висококачествена апарaтура в малкиите населени места, безопасни лекарствени продукти, са сред приоритетите на партията. „Продължаваме промяната“ също смятат да заменят Клиничните пътеки с диагностично свързани групи.
Развитие на доболничната помощ: профилактика, скрининг, лечение на масови заболявания, въвеждане на качествени и достъпни програми за превенция и ранна диагностика. Намаляване на преките плащания от страна на пациентите за здравни услуги, както и приоритетно разгръщане на детското здравеопазване са част от предизборната им програма.
Електронно здравеопазване и въвеждане на единна, интегрирaна система и здравно досие. Дългосрочни здравни грижи и изграждане на подкрепяща среда за хората с увреждания и уязвимите групи от населението. Интензивна кампания за информиране на последствията от преболедуване на COVID-19 с цел вземане на информирано решение за ваксинация (без да е задължителна), също са сред приоритетите на „Продължаваме промяната“.

С цялата програма на партията може да се запознаете тук 
БСП обещават безплатни лекарства за деца до 14 години, но платформата им, няма качена на видно място предизборна програма за предстоящите избори.

С цялата програма на партията може да се запознаете тук 
"ГЕРБ" - програмата на ГЕРБ се състои от две части – антикризисни мерки и съдебна реформа, планове на партията за здравеопазването, за се сега не са публикувани.

С цялата програма на партията може да се запознаете тук

"ДПС" – също са публикували антикризисна програма, в кратък вариант, в която няма и дума за здравеопазване.

С програмата на партията може да се запознаете тук 

"Възраждане" имат публикувана програма, но за 2021 г.,

С  програмата на партията може да се запознаете тук 

Общо взето с това се изчерпват плановете на политическите партии, които до сега бяха представени в парламента. На предишните избори здравеопазването беше основна тема, заради Ковид и всички недостатъци на здравната система, които той извади на показ, но сега (с малко изключения) общественото здраве е изместено от антикризисните мерки.
Там, където здравеопазването все пак е тема, има големи обещания, за още по-големи реформи. Реформи, за които се говори от години и които, в много от случаите, са трудно постижими.
Фокусът е върху извънболничната помощ, тежестта, която се планира да се прехвърли върху нея, може и да има и своята аргументация, не става ясно обаче, запознати ли са партиите с факта по колко пациента се падат на един доктор и имат ли отговор на въпроса – кои са специалистите, които ще успеят да осъществят грандиозните им планове. Твърде малко за Спешна помощ и твърде малко за заплащането на медицинските специалисти. Общата партийна програма изглежда сякаш нещо ще се заличава и незнайно как нещо друго ще се гради. Както обикновено вървят мантрите за премахваме на търговския статут на лечебните заведения и за клиничните пътеки, за въвеждане на диагностично свързани групи и за елиминиране на корупцията. Демонополизацията на НЗОК, обаче, е новост в партийните обещания. Пациентът в центъра на здравната система – също. Факт е обаче, че през изминалите месеци не се направи много за поставянето му в този прословут център. В Парламента и сега стои внесен и чакащ Проект за изменение на Закона за здравето, който почти отменя всички пациентски права. Все още нямаме детска болница и не изглежда скоро да има решение, нямаме скрининг и профилактика на най-често срещаните онкологични заболявания. Пациентът през последните месеци ( и не само) не беше центъра на нищо и от която и партийна гледна точка да го погледнем, има много път да извърви до там.
Не може да не се отбележи, че половината партии все още нямат качена програма и че има такива, които изобщо не говорят за здравеопазване.
От програмите изглежда, че всички политически партии са напълно убедени и наясно, че в здравеопазването има корупция, която трябва да бъде изкоренена, но това звучи малко странно, предвид че всяка една тях до преди месец е била в Парламента.​_
С две думи, много неспазени обещания чакат от предишните избори и цяла нова порция получаваме сега. Вероятно ще получим и още. Колко от тези обещания са осъществими и колко възможности да бъдат осъществени до сега са пропуснати, всеки ще реши сам.


 {module title="Абонамент"}


{module title="Анкета"}