Листи на чакащи. Може да стане и у нас

Листи на чакащи. Може да стане и у нас

Националната здравна служба на Великобритания публикува данни, че повече от три милиона пациенти са чакали повече от 18 седмици за лечение в Англия.

Това е най-високият брой в историята на страната. През ноември 2022 г. общо 2 902 274 са чакали 18 седмици или повече, а през декември тази цифра е нараснала до 3 051 661, показват данните за времето на насочване към лечение. Общо 7,2 милиона пациенти чакат лечение в Англия. Числата също така показват, че през последното тримесечие на 2022 г. 21 273 операции са били отменени в деня на процедурата по неклинични причини и че 4593 от тези пациенти не са били лекувани в рамките на 28 дни след отмяната им.
Дългото чакане за преглед и лечение е характерно за здравните системи с бюджетно финансиране, каквато е тази във Великобритания. Тези системи осигуряват универсално покритие на населението без оглед на доходите и приноса на отделния човек, но имат високи разходи и затруднен достъп, характеризиращ се с дълги листи на чакащите.



Здравната система в България беше реформирана, като здравно осигурителна през 2000 година. През последните десетина години, обаче започна да придобива много от белезите на бюджетните системи:
По-голямата част от населението се осигурява от бюджета, а не от лични вноски.
На болниците, макара да се заплаща за отделен случай, получиха лимити както за приходите, така и за броя дейности. Според правилата на НЗОК всяка болница на практика има годишен и месечен бюджет, а дейността над този бюджет (наричан максимална стойност на разходите) не се заплаща.
Въведоха се ограничения пред разкриването на нови лечебни заведения (разрешение за болници се дава от МС!) и нови дейности на съществуващите лечебни заведения.
За болниците вече има правила за формиране на заплатите, фиксирани съотношения в разходите и възнагражденията на персонала. В това отношение те все повече приличат на администрация, отколкото на търговски дружества.
С последните изменения в законите се въведоха и директни бюджетни субсидии за някои от болниците, без значение каква дейност са извършили.
Всичко това ни отдалечават от здравноосигурителния модел и ни доближават все повече до модела на бюджетно финансираните здравни системи. Закономерна последица от посоката, в която сме поели ще бъде появата на листи на чакащи. За сега, в повечето болници у нас официално няма такива, но и никой не събира информация за това, колко медицински дейности са били отложени по немедицински причини. Нарастващите публични и частни разходи за здравеопазване през последните години, вероятно замаскира проблема, но рано или късно този екстензивен темп на растеж на разходите ще бъде ограничен, най-малкото заради липсата на пари. Тогава ще е малко късно да се правим на учудени.


Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Туитър

ЦЗПЗ
Могат ли лимфните възли да увеличат успеха на имунотерапията при рак? https://t.co/mW9LaMF8rY
ЦЗПЗ
Откриха механизма, по който след години се активират клетки от рак на гърдата https://t.co/KjZWx1gPz4
ЦЗПЗ
Липсва лекарство за трансплпантирани болни https://t.co/1ws6wp3MW6
ЦЗПЗ
Лишаване на пациент от животоспасяващо лекарство може да ангажира и наказателна отговорност https://t.co/LVsI2jicDX
Follow ЦЗПЗ on Twitter