Вторник, Януари 31, 2023
Follow Us

След като по време на мандата на 47-то Народно събрание времето не стигна, за гласуване на готвените тогава изменение на Закона здравето, вносителите правят втори опит. На сайта на Парламента е публикуван внесен законопроект за изменение на Закона за здравето. С промените се предвижда да се въведат задължения на пациентите, които подлежат до голяма степен на дискусия.


В чл. 94 се създава т. 5-12, с които задълженията на пациентите се разширяват:
„Когато потърси медицинска помощ, да предостави своевременен достъп на медицинските специалисти, които провеждат диагностиката/лечението, до цялата здравна информация, касаеща здравословното му състояние:
a) Точни и изчерпателни данни при снемане на анамнезата
б)Данни за проведени до момента диагностични и лечебни дейности, диспансеризация, приемани лекарствени продукти, рискови фактори свързани със здравословното му състояние и др.
в)Извършени до момента волеизявления по отношение на медицинската помощ и др.
Да не извършва дейности, които биха уронили честта и достойнството на медицинските специалисти и да не разпространява неверни данни за тях или за проведените по отношение на него диагностично – лечебни процедури
Да не прилага заплахи или насилие по отношение не медицинските специалисти
Да спазва предписанията на изпълнителите на медицинска помощ, във връзка поддържане, запазване, укрепване и възстановяване на здравето му…“

Сред останалите новозадължения може да се запознаете тук, те включват: пациентът да не влиза с оръжие в лечебно заведения, да спазва принципите на диспансеризация, да се явява на профилактичен преглед и тн.

ZZ izm

По - накратко, ако проектът бъде приет в този вид, пациентът ще е задължен да предостави пълна история на заболяванията си, проведени изследвания и хоспитализации на лекаря, който ще го преглежда. Задължително ще трябва да извършвал профилактичните си прегледи. Задължава се да не извършва действия, с които да уронва престижа на медицинските специалисти, да не разпространява неверни данни за тях, да спазва стриктно предписанията и лечението и т. н.
Сами по себе си тези задължения, са доста общи и дори приложими за голяма част от обществените дейности, в които човек участва по принцип. Трудно да си представим, че пациентът, съвсем умишлено, съзнателно и ясно осъзнавайки последствията, би отказал да спазва някое тези правила и още по- трудно е да си представим с какви мотиви би го направил. Такива правила, под различна форма съществуват в немалко здравни системи, но винаги са обект на спорове и дискусии.
В международен аспект основният аргумент за създаването им, е че пациентът се явява потребител на обществен ресурс, към разходването на който следва да се отнася с отговорност. От противоположната страна на аргументите стои въпросът – може ли достъпът до медицинска помощ да бъде поставен под условие, тоест да бъдат изпълнени определени задължения, преди да бъде предоставена такава и няма ли това всъщност да наруши едно от основните права на човека - правото на здраве?


Може би е трудно да отговорим на въпроса – защо пациент, който съзнателно е потърсил медицинска помощ, след това не би спазвал предписанията или би скрил информация за състоянието си, но все пак, такива примери съществуват. Въпреки това, по-важният въпрос е възможно ли е от пациента да се изисква да предоставя изчерпателна информация, без да сме сигурни, че изобщо е получил такава. В тази връзка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ - контролният орган, който следи за качеството на оказаната медицинска помощ и спазването на пациентските права, се наложи да публикува на сайта си специално становище по въпроса, заради системните пропуски относно информираността на пациентите, констатирани при проверки.
В становището ИАМН припомнят задълженията на медицинските лица, както и правото на пациента на ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение, съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1 т. 8 от Закона за здравето. От това становище и от изобщо от нуждата да бъде издадено, става ясно, че информацията, която пациентите получават, а изобщо я получават е оскъдна и ненавременна, може ли в такъв случай, да се вменява като задължение и то в закон, пациентът да предоставя цялостна и подробна информация, без да се упоменава, с каква компетентност ще е тя и кога всъщност лекарят приема, че я е получил или не я е получил – по време на прегледа или когато някой реши да се оплаче от него?
Казано накратко тези упорити опити за сплашване на пациента, са ненужни и необосновани. А и съвсем не сме дорасли за подобни задължения, предвид че правата на пациентите са разписани от години, в това число и правото на информация, но въпреки това в повечето случаи не са спазват, е дори немислимо същите тези права да им бъдат определени като задължение.

 

Хареса ли ви тази статия? Ако искате да не пропуснете някой от нашите анализи и коментари, можете да се абонирате за нашия седмичен бюлетин, като въведете имейл адреса си тук.

Каква е причината за липса на лекарства?

Потребителски рейтинг: 1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up