МЕДИЦИНА

Спират продажбите на лекарство за лечение на онкологични заболявания

Спират продажбите на лекарство за лечение на онкологични заболявания

Фирма Фармадвайс, която е упълномощен представител на испанската фирма Accord Healthcare информира, че планирано преустановява продажбите на лекарствения продукт Docetaxel Accord 20 mg/1 ml концентрат за инфузионен разтвор с международно непатентно наименование Docetaxel


Доцетаксел принадлежи към групата на противотуморните лекарства, наречени таксоиди. Docetaxel Accord и се използва за лечение на рак на гърдата, особени форми на рак на белия дроб (недребноклетъчен рак на белия дроб), рак на простатата, рак на стомаха или рак на главата и шията.
Лекарството е част от Приложение 2 на ПЛС и е единствено с разновидност на опаковката 20мг.

{module title="Подобни статии"}{module title="Subscribe"}{module title="Анкета"}