МЕДИЦИНА

Сменихте ли личния си лекар?

Сменихте ли личния си лекар?

До края на декември всеки от нас може да смени личния си лекар. За да направите това, трябва да отидете при новоизбрания личен лекар и да попълните формуляр. Не е необходимо да уведомявате досегашния си личен лекар. Може да го направите и по електронен път, но само с електронен подпис. Ако нямате, не си заслужава усилието да го вадите само за това.

Следващата възможност за смяна ще бъде след 6 месеца. През останалото време смяна може да стане само, ако смените настоящия си адрес или след разрешение на директора на РЗОК.
Защо можете да смените личния лекар само два пъти в годината? Какво пречи смяната да може да се прави четири пъти или шест пъти в година или всеки месец? А може ли да го смените при всеки преглед?
Няма никаква технологична пречка. Последиците на това ограничение, обаче не са само технологични. Възможността за по-честа смяна на личния лекар подобрява конкуренцията, което е стимул за качеството и улеснява достъпа до първична извънболнична медицинска помощ. Смяната при всеки преглед, обаче означава смяна на модела на първичната извънболнична помощ и трябва добре да се обмисли, ако се реши да се прави.
Разбира се в много районни на страната възможността за по-честа смяна на общопрактикуващия лекар ще си остане само възможност, защото просто няма с кого да го сменят - няма друг личен лекар наблизо.
Защо в много райони на страната има по един или няма дори и един личен лекар наблизо? Защо броят на практиките на общопрактикуващите лекари у нас е намалял с 30% през последните години? Защо средната възраст на общопрактикуващите лекари е над 60 години и продължава да се увеличава?
Възможността за по-честа смяна на личния лекар не е основната причина за негативните тенденции. Тук идват в съображение заплащането, отговорностите, специализацията и продължителното обучение, условията на работа, взаимодействието с другите лекари и лечебни заведения, наличието на медицински сестри и др.
Необходимост от подобрения в организацията на първичната извънболнична помощ очевидно има. Без промени нещата няма да се подобрят от само себе си. Ако утре се предприемат най-добрите мерки, резултатите ще се видят след години.


{module title="Абонамент"}


 {module title="Анкета"}