МЕДИЦИНА

Личните лекари искат допълнителни възможности за електронна идентификация на пациентите

Личните лекари искат допълнителни възможности за електронна идентификация на пациентите

По повод на предстоящото обнародване на Наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система (НЗИС), сдружението на общопрактикуващите лекари в България разпространи становище, относно възможностите за електронна идентификация на пациентите при посещение на лечебно заведение.

В него се твърди, че „остарялата нормативна база отговаря на изискванията за работа с документи на хартиен носител и не създава условия за работа с електронни документи.“
Твърди се също, че електронна идентификация на пациентите е се осъществява, чрез архаични методи: подпис с химикал върху хартия или трудоемки
варианти– например с таблети и хартиени декларации.
Личните лекари предлагат да се добавят и други общоприети методи на електронна идентификация, като електронна здравна карта и мобилно приложение за идентификация, разработено от Министерството на електронното управление.


{module title="Подобни статии"}


Според тях в Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги следва да се допълни възможност за автоматично признаване на равностойността на използването и подписването с електронна здравна карта, пентаблет, SMS парола, мобилен КЕП, мобилно приложение с тази на саморъчния подпис при използване и документиране на медицински дейности.
Сега регламентиран метод за електронно подписване в Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги е единствено с КЕП, който е непригоден за пациентите.
Според сдружението са необходими законови промени за своевременното внедряване на допълнителни методи за електронна идентификация при осъществяване на здравни услуги за населението, както и надграждане на НЗИС с дигитализация на процесите в здравеопазването, което е същинското електронно здравеопазване и дава възможност на институциите по определени правила и ниво на достъп да получават директно от НЗИС данни с възможност за електронна обработка, вместо да разчитат на ръчно
написани на хартия отчети от изпълнителите на медицински дейности без възможност документи, какъвто е налице в страните от Европейския съюз.
В заключение НСОПЛБ посочват, че предимствата от внедряването на достъпна и еквивалентна на саморъчния подпис електронна идентификация и надграждането на НЗИС с възможност за електронен обмен на данни между институциите с право на достъп и НЗИС са:
• оптимизиране на достъпа на гражданите до здравни услуги;
• осигуряване на институциите и лекарите на релевантна, достоверна и унифицирана база данни;
• осигуряване на допълнително физическо и времево пространство на лекарите за осъществяване на преките медицински дейности с пациентите.


{module title="Абонамент"}


 {module title="Анкета"}

Туитър

ЦЗПЗ
Покана за церемония по връчване на награди за конкурса за студенти по медицина https://t.co/pgjSmytLTj
ЦЗПЗ
Търговска сделка ли е аутопсията? https://t.co/y7k2amLU59
ЦЗПЗ
Ядат ли пациентите прави, като коне в коридора и кое не е наред с психиатричната помощ у нас? https://t.co/IErRrPdpVu
ЦЗПЗ
Изтече срокът а подаване на документи. Започва оценяване на кандидатите за наградата Александър Дърводелски https://t.co/Dp4jeJ4TKN
Follow ЦЗПЗ on Twitter