Вторник, Януари 31, 2023
Follow Us

На 19.10.2022 г. група народни представители внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. С него те предлагат да се създаде нов държавен орган, който да е част от Народното събрание. Наименованието му е Стратегически здравен съвет.

По-нататък ще го наричам „Съвета“. Причините, поради които се налага създаването на такъв орган, са проблемите в областта на здравеопазването, чието решаване не трябва да зависи от това, коя партия или коалиция има мнозинство в парламента и кое правителство управлява държавата в даден момент. Целта е чрез Съвета да се обезпечат устойчивост и развитие, обективност, прозрачност, независимост, приемственост и последователност на националната здравна система. Съветът ще разработи стратегията, основните насоки и промени в планираната здравна реформа.
Разбираем е стремежът здравната политика да бъде последователна и трайна, а да не зависи от това, коя партия управлява държавата в определен момент. Още повече, че парламентът непрекъснато променя своя състав, правителствата се сменяват няколко пъти в годината, а здравето на населението не зависи от политическата обстановка. Здравеопазването е сферата на обществения живот, която е надпартийна и не бива да отразява нестабилността в политическата обстановка. Идеята на народните представители е продиктувана от колебанията в управлението на здравеопазването и от стремежа, поне то да стане устойчиво и да се развива и реформира, без да се изчакват колебанията в политическата система, без то да изчаква поредните избори и правителства, всяко от които слага своя отпечатък върху здравната система. Последната се развива зигзагообразно и не в интерес на изпълнителите на медицинска помощ и пациентите. В законопроекта проличава болката на предложителите от невъзможността здравната система да се откъсне от лапите на политиканстването.
Правното средство, което законопроектът предлага за постигане на иначе похвалните цели, обаче не е удачно и според мен това не е правилният път, който ще ни изведе до създаване на една съвършена здравна система и до нейната устойчивост. Какви са съображенията ми?
Първо, законопроектът предвижда Съветът да се създаде като постоянен орган и неговият състав да се променя в зависимост от това, коя партия е спечелила поредните избори. С други думи, да се увеличат органите, които участват в управлението на здравеопазването. Специфичното на този орган е че той стои на върха на административната парамида в здравеопазването и определя неговата стратегия. Той е мозъчният тръст на здравната политика, включващ в своя състав най-компетентните и морални личности в България, които могат да поставят темелите на здравната система и да ги бетонират.
За да не зависи от Министерския съвет и министерството на здравеопазването, се предлага той да бъде орган на Народното събрание. И тук се появява първата правна пречка. Както е известно, у нас има разделение на законодателната от изпълнителната власт. В Конституцията е закрепено основното положение, че Народното събрание осъществява законодателната власт, има изрично очертана в чл. 84 компетентност и тя се материализира в закони, решения, декларации и обръщения – чл. 86, ал. 1. За да изпълнява своите правомощия Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии, които подпомагат дейността му, упражняват от негово име парламентарен контрол, а временните комисии извършват проучвания и анкети – чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията. Като основен закон на Република България тя не предвижда друг или други постоянни или временни органи в рамките на парламента. Не може със закон да се създават нови органи в структурата на Народното събрание, както се предлага с този законопроект. Ако евентуално това стане прецедент, всеки народен представител, който е запознат с нерешените проблеми в професионалната си област, от която идва, може да иска създаване на такъв орган. Например, той би бил мислим в сферата на националната сигурност и отбраната, в сферата на образованието и прочее. Освен че създаването на Съвета противоречи на Конституцията, то би изкривило основната рамка на управлението на държавата.
Второ, Народното събрание избира министър-председателя и по негово предложение – Министерския съвет, извършва промени в правителството по предложение на министър-председателя, създава, преобразува и закрива министерства, избира и освобождава ръководителите на институции, определени със закон – чл. 84, т.т. 6,7,8 от Конституцията, но никъде не е предвидено той да създава органи в самото Народно събрание. Конституцията се тълкува стриктно, а не разширително и извън посочените правомощия парламентът не може да създава в самия себе си органи.Трето, интересно е предложението за състава на Съвета и за избора на неговите членове. Предлага се той да бъде мандатен орган – 6 години, за да може да не е зависим от мандата на Народното събрание. В него трябва да влизат личности с високи нравствени качества, които обаче кумулативно следва да отговарят на изисквания за професионална подготовка и опит, а това ограничава потенциалните кандидати. Те могат да бъдат магистри по всякакви специалности, а не само медицина и право, но в същото време да са придобили специалност по „икономика на здравеопазването“ или „здравен мениджмънт“ и да нямат по-малко от 10 години опит в здравеопазването. Членовете му не се избират от Народното събрание, а всяка парламентарно представена партия и коалиция излъчва свой представител, който може да бъде народен представител или не и който остава в Съвета, дори партията, която го е излъчила, да не участва в следващия парламент. Но ако в следващия парламент дойде нова партия, тя излъчва свой представител. Затова не е възможно отнапред да се планира броят на членовете. Според предложителите този начин на избор на членовете обезпечява обективност и независимост на органа. Освен това членът на Съвета получава месечно възнаграждение, което е 2 средномесечни заплати на лица по трудови и служебни правоотношения, изчислени по данни на НСИ. Това означава, че ако е народен представител ще получава две трудови възнаграждения от органа, в който работи, нещо, което е несъвместимо с Конституцията. Предложителите не са взели предвид забраната на чл. 68, ал. 1 от Конституцията.
Четвърто, визираният тук орган ще повтаря функциите на постоянната комисия по здравеопазването, за участие в която също така се получава добавка към месечното възнаграждение.
Пето, като орган на Народното събрание Съветът има своя собствена самостоятелност и независимост. Освен че не се избира от парламента, а се конституира ex lege, той приема решения, становища, резолюции и анализи, които съгласно Закона за нормативните актове по своята правна същност не са нормативни актове. Те не са задължителни и представляват само високо авторитетно мнение, което не обвързва никого и за което органът, който го е издал, не носи отговорност.
Ако трябва да обобщим, замисълът на предложеното допълнение на законопроекта е да се създаде мозъчен тръст под формата на независим, консултативен орган, който да определя приоритетите на здравната политика на държавата, да я наблюдава и анализира, да осигурява приемственост в нея. В същото време той трябва да е орган на парламента, издържан от бюджета на парламента и организационно-технически обслужван от неговата администрация. Съветът има право да определя устойчивото стратегическо развитие на здравната система, да дава консултации, да води диалог с лекари, НЗОК, пациенти и да синхронизира техните интереси. Смятам, че идеята не е облечена в подходящата правна форма. Законопроектът противоречи на Конституцията, води до дублиране на правомощия вътре в парламента и създава един аморфен орган без съответната държавна власт, който дори да се състои от най-умните глави на българската здравна система няма да има власт да наложи своите решения. Поредното безсмислено пилеене на финансови средства от държавата, насочено обаче към облагодетелстване на определени хора.
Проф. д-р Поля Голева


Хареса ли ви тази статия? Ако искате да не пропуснете някой от нашите анализи и коментари, можете да се абонирате за нашия седмичен бюлетин, като въведете имейл адреса си тук.


Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up