Вторник, Януари 31, 2023
Follow Us

В германската преса се съобщава за съдебно дело, в което основният въпрос е свързан с информираното съгласие на пациента преди операционната интервенция. Тъй като и у нас се изисква съгласие на пациента за да бъдат извършени медицински дейности спрямо него, а съгласието трябва да бъде информирано – чл. 87, ал. 1 от Закона за здравето, поставеният въпрос важи и за България.

За получаване на информирано съгласие лекуващият лекар уведомява пациента или негови близки, посочени в чл. 88, ал. 1 от същия закон. При хирургични интервенции и други рискови манипулации, изброени в чл. 89, ал. 1 от Закона за здравето, е предвидена писмена форма като условие за действителност на информираното съгласие. Нашият закон не стига дотук, а изрично предвижда медицинската информация да се предоставя на пациента и на другите оправомощени лица своевременно и в подходящ обем и форма, даващи възможност за свобода на избора на лечение. Смятам, че в медицинската документация (историята на заболяването) винаги се поставя формуляр за информираното съгласие и при неблагоприятно развитие на случая той е един от факторите, които се използват в защита на лекуващия екип. Рядко обаче някой поглежда датата и най-вече часа, в който пациентът е положил подписа си. Понякога се неглежира изискването на чл. 88, ал. 2 от Закона за здравето болният, на когото предстои операция, да разполага с достатъчно време, за да прочете всички детайли, описани във формуляра, да ги осмисли, да се консултира с близките си и едва тогава да се подпише. Известни са на практика случаи, когато изпълнителят на медицинска помощ подава куп документи за подписване половин час преди пациентът да се подготви за предстоящата операция или когато от него се изисква веднага след предоставяне на информация да подпише без да е минала и минута от запознаването му с нея. Затова законът изисква информирането да стане своевременно, достатъчно време преди пациентът да положи подписа си.
Досега българският съд не се е занимавал с въпроса за своевременото и пълно информиране на пациента. Не е правена проверка именно на този факт. Пациентите или техните наследници не са повдигали въпроса за своевременността на информирането на пациента.В германската съдебна система той е бил обсъждан и решението на съда е, че съгласието на пациента е нищожно, ако не са изпълнени условията – пълна и навременна информация, наличие на достатъчно време за обмисляне на решението. Защото последната дума е на пациента. И тя трябва да бъде дадена с пълното съзнание, че той знае за рисковете и въпреки това е решил да се подложи на медицинската манипулация.
Един обяснителен разговор в деня на операцията или дори по време на нейната подготовка по принцип се оценява като твърде къснo проведен и поради това съгласието на пациента се счита за невалидно, нищожно. Все едно че не е дадено. Това е решил das Landesgericht във Франкентал, Германия – решение от 30.05. 2022 г., дело 4 0 147/21. Той е приел, че опeрацията на окото е извършена без необходимото съгласие на пациентката, след като информирането й е станало половин час преди нея. Не са били обяснени всички рискове, както и възможността да се извършат алтернативни, по-малкорискови медицински действия, които са съществували. Но дори, казва съдът, изходът да е бил благоприятен, при липса на съгласие е извършено нарушение от страна на болницата, налице е противоправно деяние и затова съдът е присъдил на пациентката 10 000 евро обезщетение за неимуществени вреди за неизпълнение на информационното задължение от изпълнителя на медицинската помощ.
goleva 2Проф. д-р Поля Голева


Хареса ли ви тази статия? Ако искате да не пропуснете някой от нашите анализи и коментари, можете да се абонирате за нашия седмичен бюлетин, като въведете имейл адреса си тук.


Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up