ПРАВО

Десетилетие по-късно, лимитите на болниците стигнаха и до Конституционния съд

На 18 септември, състав на Върховния административен съд (ВАС) внесе по реда на чл. 150 от Конституцията в Конституционния съд искане за произнасяне по противоконституционност на разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Някои правни аспекти по спора за директор на болница Шейново

През последната седмица в медиите активно се обсъждат действията на Столичния общински съвет, свързани с избора на  изпълнителен директор на  „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД. Целта на тази статия е да даде  яснота за юридическата страна на казуса с избор на нов директор. 

Трябва ли съгласие на пациента за въвеждане на здравни данни в НЗИС?

От началото на тази година Националната здравноинформационна система (НЗИС) събира здравните данни на всички граждани, на които е оказана медицинска помощ. Това е много полезна информация, както за пациентите, така и за лечебните заведения, и за формирането на здравни политики.

Какви са санкциите за неправомерно взета потребителска такса?

Съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗЗО, здравноосигурените пациенти дължат така наречената „потребителска такса“ на лечебното заведение за предоставената им медицинска помощ. В лечебните заведения за извънболнична помощ, такава такса се дължи за всяко посещение, а в болниците за всеки ден престой, но не повече от 10 дни в годината. Размерът на тези такси е нормативно определен и фиксиран.

Какво нарушение е липсата на декурзус в ИЗ?

Декурзус е термин с който в медицината се означава ход на болестта. Представлява запис, който лекарят след визитация поставя в историята на заболяването. Чл 344 от НРД изисква такава визитация и запис да се извършват най-малко два пъти на ден, през целия престой на болния в болницата. Декурзусът трябва да съдържа:

Открито за медицинските грешки. От д-р С. Кацаров

Дебатите за здравната система напоследък най-често са свързани със спорове как да се разпределят парите и лимитите между лечебните заведения. Понякога се обсъждат достъпа до медицинската помощ и качеството ѝ. Една много рядко обсъждана тема е тази за безопасността на пациентите. В тази и следващи статии ще се опитам да хвърля малко светлина по темата.

ИАМН: Кракът на бебето е счупен в болницата! Какво следва?

На 1 април дете на 26 дни е прието в МБАЛ Благоевград АД със симптоми на жълтеница. На 3-ти април дежурната акушерка забелязала, че крачето на детето е счупено.

Как се регистрира консилиум и клинично обсъждане, според НРД и според НЗОК?

При проверка на актуалната практика се установява, че лечебни заведения се санкционират от НЗОК за пороци при провеждане на клинично обсъждане/консилиум по клинични пътеки, които включват оперативно лечение. В статията ще бъдат разграничени безспорните моменти от тези, които пораждат проблеми и се разрешават противоречиво в практиката.