ПРАВО

Лишаване на пациент от животоспасяващо лекарство може да ангажира и наказателна отговорност

Явлението звучи невероятно – да се отнеме от пациента лекарство, което му спасява животът с цел то да се продаде от друг и да се получи „печалба“. Фалшификация, измама, кражба, а защо не и убийство?

В ЕС се работи върху Директива за отговорността на изкуствения интелект

1. Изкуственият интелект и свързаната с него технология все повече увеличават своето приложение с цел усъвършенстване процеса на вземане на решения в редица сектори като здравеопазването

По какви цени да плаща НЗОК лекарствата на онкоболни?

Проблемът: Поради прекратени в резултат на настъпване на крайния срок рамкови споразумения, сключени от Министъра на здравеопазването

Съдът отмени глобата, наложена ми от КПКОНПИ

Съдът отмени наложената ми от КПКОНПИ преди една година глоба. В решението се казва следното:

Парламентът набързо прие промени в закона за здравното осигуряване

В Държавен вестник бр. 13 от 7.2.2023 г. е обнародван Законът за допълнение на Закона за здравното осигуряване. Законът влиза в сила от 7.2.2023 г.

Промените в медицинската експертиза в помощ на лицата с увреждания

С постановление Nr.13 от 26. 01.2023 г. Министерският съвет измени и допълни Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление Nr. 120 на МС от 2017 г.

Трябва ли да платим такса за придружител на дете в болница?

Откъс от писмо наш читател: „Бях в болница с малкият си син, който е на 4 години и при изписването ни ме таксуваха за престой.

Електронното здравно досие на гражданите

1.В Националната здравноинформационна система, предмет на правна уредба в Наредба № Н-6 на Министерството на здравеопазването от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система, издадена на основание чл. 28 д, ал. 6 от Закона за здравето, се събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на електронен здравен запис на всеки един гражданин.

Туитър

ЦЗПЗ
Комбинацията от лекарства може да удължи живота на жени с напреднал рак на ендометриума https://t.co/QiXIJ3lQhN
ЦЗПЗ
Какво е деменцията? Симптоми, стадии, видове и още https://t.co/sEzGA70cNs
ЦЗПЗ
Могат ли лимфните възли да увеличат успеха на имунотерапията при рак? https://t.co/mW9LaMF8rY
ЦЗПЗ
Откриха механизма, по който след години се активират клетки от рак на гърдата https://t.co/KjZWx1gPz4
Follow ЦЗПЗ on Twitter