АНАЛИЗИ

Нарушени ли са правата ни, в електронна здравна среда?

Цифровизацията почти напълно навлезе в ежедневието ни и това съвсем естествено засегна и здравната система. Така едновременно твърде закъсняло и много на бързо, беше създадена българската електронна здравна система - НЗИС,

Защо (на практика) нямаме достъп до електронното пациентско досие?

Основната структура на Националната здравна информационна система (НЗИС) е пациентското досие – здравните записи на всеки, който е получавал медицинска помощ.

Кога държавата плаща лечението на здравнонеосигурени социално слаби лица?

Разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република България въвежда правото на здравно осигуряване, гарантиращо достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

Половината трупни донори у нас, остават нереализирани

2022 г. е поредната година, в която България остава на дъното на европейската статистика по трансплантации. Докато броят на хората в списъците с чакащи за присаждане на органи, като последен шанс да продължат да живеят расте, държавата в лицето на МЗ и ИАМН не изглежда да полага кой знае какви усилия за да подкрепи този процес. Най – сериозните им действия

Д-р Кацаров: Трябва ли здравната вноска да се увеличи на 12%?

Председателят на Българският лекарски съюз д-р Иван Маджаров предложи здравната вноска да се увеличи от 8% на 12%.

Проф. Голева: Чуждестранният опит в областта на лекарските грешки. Препоръки

1. Още през 2014 г. Департаментът по здравеопазване на Великобритания отбелязва, че около половината от 850 000 неблагоприятни случаи всяка година в болниците на Англия и Уелс са могли да бъдат предотвратени.

Oрганизационната грешка - правни аспекти

Чрез организационни мерки лечебното заведение трябва да се грижи за осигуряване на високо качество при диагностицирането и лечението на пациентите.

Кратък обзор на българската съдебна практика за лекарската грешка(втора част)

1. Съдът взема решение за търсене на отговорност от лекар, който не е положил дължимата грижа, само когато се установи коя точно норма на закона е нарушена или не е спазена.