АНАЛИЗИ

Д-р Кацаров: Трябва ли здравната вноска да се увеличи на 12%?

Председателят на Българският лекарски съюз д-р Иван Маджаров предложи здравната вноска да се увеличи от 8% на 12%.

Проф. Голева: Чуждестранният опит в областта на лекарските грешки. Препоръки

1. Още през 2014 г. Департаментът по здравеопазване на Великобритания отбелязва, че около половината от 850 000 неблагоприятни случаи всяка година в болниците на Англия и Уелс са могли да бъдат предотвратени.

Oрганизационната грешка - правни аспекти

Чрез организационни мерки лечебното заведение трябва да се грижи за осигуряване на високо качество при диагностицирането и лечението на пациентите.

Кратък обзор на българската съдебна практика за лекарската грешка(втора част)

1. Съдът взема решение за търсене на отговорност от лекар, който не е положил дължимата грижа, само когато се установи коя точно норма на закона е нарушена или не е спазена.

Кратък обзор на българската съдебна практика за лекарската грешка (първа част)

1. През последните 20 години българското общество стана твърде чувствително към медицинското обслужване и към грешките на диагностиката и лечението, допускани от медицинските специалисти.

Държавата трябва да помага на пациентските организации

Никой не знае колко точно са пациентските организации у нас. В министерството на здравеопазването се регистрират само така наречените национално представителни организации на пациентите.

Може ли лекарят да откаже медицинска помощ?

1. В нашата страна, подобно на редица други европейски държави, не съществува по принцип юридическо задължение на изпълнителя на медицински услуги да ги извърши спрямо конкретно определено лице.

Имат ли място поощрения и санкции при финансирането на лечебни заведения?

1. Развитието на медицината и на техническия прогрес винаги ще поражда значителни финансови проблеми на лечебните заведения.

Туитър

ЦЗПЗ
Могат ли лимфните възли да увеличат успеха на имунотерапията при рак? https://t.co/mW9LaMF8rY
ЦЗПЗ
Откриха механизма, по който след години се активират клетки от рак на гърдата https://t.co/KjZWx1gPz4
ЦЗПЗ
Липсва лекарство за трансплпантирани болни https://t.co/1ws6wp3MW6
ЦЗПЗ
Лишаване на пациент от животоспасяващо лекарство може да ангажира и наказателна отговорност https://t.co/LVsI2jicDX
Follow ЦЗПЗ on Twitter