КОМЕНТАРИ

Аналитично за профилактиктичните прегледи

Преди няколко дни бяха оповестени и коментирани данни от социологическо проучване, според което 2/3 от българите ходят редовно на профилактични прегледи, а 1/3 не. Според същото изследване един на всеки десет българи никога през живота си не е ходил на профилактичен преглед.

Шест нови законопроекта по Закона за здравето само за последния месец

Осем нови законопроекта са внесени в ПК по здравеопазване в Народното събрание. Шест от тях са за изменение на Закона за здравето, а два на Закона за здравното осигуряване. Любопитно е, че едни и същи вносители от ПП-ДБ са внесли 4 законопроекта за изменение на Закона за здравето в един ден – на 8 септември. В същия ден е постъпил и законопроект за изменение на същия закон с вносител Министерския съвет.

Властта най-сетне чу пациентите с редки болести и е готова да обсъди промени в Закона за здравето

Всеки ден българско семейство се изправя пред страшната диагноза на една от 6000 редки болести. Предполага се, че засегнатите у нас са над 400 000 души. Къде да се обърнат за помощ и кой би им дал експертно мнение? Има ли изградена държавна структура, подкрепяща създадените през 2017 г. от Европейския съюз референтни мрежи, обхващащи редките болести в 24 области на медицината? Най –сетне, под натиска на гражданския сектор, има политическа воля и грижа от страна на държавата, за да се внесат нужните промени в Закона за здравето. Кои са те конкретно?

Десетилетие по-късно, лимитите на болниците стигнаха и до Конституционния съд

На 18 септември, състав на Върховния административен съд (ВАС) внесе по реда на чл. 150 от Конституцията в Конституционния съд искане за произнасяне по противоконституционност на разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Немили-недраги - децата с диабет в детските градини

Години наред родителите на деца с диабет, а и самите деца се блъскат в нормативните неуредици. Едни и същи въпроси, едни и същи отговори и една система, в която нещо не работи.
Не е въпрос на компетенция, а на отговорност

Големи ли са заплатите на директорите на болници?

Темата за възнагражденията на директорите на болниците периодично става предмет на широко обществено обсъждане. Повод за това обикновено дава публикуването на декларациите за годишни доходи на задължените лица по закона за борба с корупцията.

Седем навика за здравословен начин на живот могат да намалят риска от депресия

Здравословният начин на живот, включващ физическа активност, социални контакти, добро качество на съня и здравословна диета, може да намали риска от депресия.

Някои правни аспекти по спора за директор на болница Шейново

През последната седмица в медиите активно се обсъждат действията на Столичния общински съвет, свързани с избора на  изпълнителен директор на  „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД. Целта на тази статия е да даде  яснота за юридическата страна на казуса с избор на нов директор. 

Трябва ли съгласие на пациента за въвеждане на здравни данни в НЗИС?

От началото на тази година Националната здравноинформационна система (НЗИС) събира здравните данни на всички граждани, на които е оказана медицинска помощ. Това е много полезна информация, както за пациентите, така и за лечебните заведения, и за формирането на здравни политики.

Ако пациентът можеше да види, сигурно щеше да разкаже

Схема за стотици хиляди източени от НЗОК, няколко лекари и много пропуски на контролната дейност на институциите. Това са само част от нещата, които станаха ясни от случая в Пловдив. Но между сензацията и възмущението от тази неморалност, пропускаме може би най-важния въпрос, който поставя този случай:
„Защо пациентите не знаят?“

Как пациентът да застане в центъра на здравната система?

Има много аргументи, че пациентът трябва да е в центъра на всяка здравната система. Два от най-важните са:
1. Защото самата система е изградена заради пациента. На лечебните заведения не им трябва здравна система, за да лекуват. Ако, обаче не съществува някаква форма на организирана солидарност, медицинска помощ биха получили само най-богатите.

Нови правила ще помогнат на хората с редки болести

Сдружение Ретина България предлага на общественото внимание промени в нормативни актове, които да улеснят достъпа на пациенти с редки болести до диагностика и лечение, както в България, така и в Европейския съюз. Промените са подготвени от широк кръг експерти от неправителствени организации и университетски преподаватели, след проведени обществени консултации с пациентки организации, лекари и експерти в сферата на редките болести, представители на държавната администрация, медиите и политици.