Понеделник, Юли 06, 2020

judge231С решение на Върховния административен съд, Наредба № 2 от 25.03.2016г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, издадена от министъра на здравеопазването е обявена за нищожна. Министърът на здравеопазването (тогава Петър Москов) е издал нормативния акт без да има законово основание за това. Наредбата беше обжалвана от ЦЗПЗ и Националното сдружение на частните болници. Наредба 2 определя вида на амбулаторните прегледи и изследвания, клиничните пътеки, амбулаторни и клинични процедури, профилактичните мерки и диспансеризацията. Прогласяването на нейната нищожност води до такава и на по-голямата част от „служебното НРД” и НРД 2017.

Припомняме, че делото срещу „служебното НРД” бе спряно от ВАС, за да се изчака решението за Наредба 2, която се явява преюдициална. Прогласяването на нищожност на „служебното НРД” в частта му за клиничните пътеки пък води до незаконосъобразност на отказите на НЗОК да заплати надлимитната дейност за 2016 година.
Ето и част от мотивите на съда, взел решението в състав – Р. Папазава – Председател, Н. Гунчев и С. Симеонова:
„Разпоредбата на чл.45, ал.2 ЗЗО е обявена за противоконституционна.
Решението на Конституционния съд (КС) е обнародвано в ДВ, бр. 20 от 15 март 2016 г. Наредбата е издадена на 25 март 2016г., съответно обнародвана на 29 март 2016г. Следователно и към момента на издаването на подзаконовия нормативен акт, и към момента на обнародването му разпоредбата от закона (чл.45, ал.2 ЗЗО), посочена като правно основание за издаването му е била обявена за противоконституционна. Всъщност разпоредбата спира да се прилага след обявяването ѝ за противоконституционна (чл. 151, ал. 2, изр. трето от Конституцията на Република България), тъй като отмяната ѝ е от изричната компетентност на органа, който е приел съответния нормативен акт.
Налице е нарушение на императивната норма на чл.12 от Закона за нормативните актове (ЗНА), тъй като с наредбата която съставлява подзаконов нормативен акт не може да се уреждат първични отношения, извън уредените такива в закона. Горното води до нищожност на нормативния акт, поради липса на компетентност на неговия издател. Компетентостта е властта, която законодателят е предоставил на органа да издаде един конкретен административен акт и чрез него да създаде или признае права, съответно да създаде задължения. Липсата на компетентност за издаване на конкретния административен акт значи, че издаденият акт не е носител на държавната власт и поради това държавата не го признава за правно значим. Съгласно чл.12 ЗНА актът по прилагане на закон може да урежда само материята, за която е предвидено той да бъде издаден. Издаването на подзаконов нормативен акт, без да е налице делегация за това, обуславя нищожност на този акт.
Предвид диспозитива на решението на КС, с което се обявява нормата на чл. 45, ал. 2 от ЗЗО за противоконституционна в цялост (обн., ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г.; последно изм., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г.), а не само в редакцията й преди измененията, обнародвани в ДВ, бр.48 от 27 юни 2015г., доводите на ответника за възстановителния ефект на конституционното решение са ирелевантни.
С оглед изложеното, оспорената наредба като приета въз основа на обявена за противоконституционна норма, обусляваща липсата на правно основание и материална компетентост на издателя акта, се явява нищожна. С настоящото решение тази нищожност следва да се обяви на основание чл.193, ал.1, пр.1 АПК.”
Важно е да се знае, че министър Москов, неговият екип и юристи прекрасно са знаели, че издават нищожен акт, но въпреки това са потъпкали закона.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up