Сряда, Май 27, 2020

bakiВърховният административен съд потвърди решението на Комисията за защита от дискриминация ( КЗД), с което е установено, че в периода 03.08.2008 г. – 03.08.2011 г. министърът на труда и социалната политика и министърът на здравеопазването осъществяват пряка дискриминация по признак „увреждане” спрямо лицата с двустранна невросензорна загуба на слуха в сравнение с лицата с частична загуба на слуха. Делото е заведено от ЦЗПЗ и родители на деца с увреден слух и поставени кохлеарни импланти.

По делото е установено, че на лицата страдащи от частична глухота държавата предоставя целеви помощи за подмяна на слуховите апарати през определен период от време, предоставя средства за необходимия набор батерии, кабели и други, като необходимите на лицата с частична глухота медицински изделия и помощни средства са включени в утвърдените от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването списъци по чл. 35г ЗИХУ.
На лицата с двустранна невросензорна загуба на слуха държавата заплаща кохлеарния имплант и неговото поставяне по реда на клинична пътека № 117. След изтичане на гаранционните срокове същите се поддържат и подновяват за сметка на увредените лица. Поддръжката и подновяването на кохлеарните импланти не са включени нито в списъците по чл. 35г ЗИХУ, нито в Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗИХУ, като в това приложение освен медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ изрично са посочени и видовете помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
По делото е установено, че за процесния период кохлеарните импланти не са включени в списъците по чл. 44, ал. 2 вр. чл. 35г ЗИХУ, като НЗОК заплаща само настройката на външните компоненти на кохлеарното протезно устройство по Клинична пътека № 115. Поддръжката и подновяването на кохлеарните импланти не са включени и в списъка по чл. 45, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване (в редакцията му за релевантния период), който списък се определя с наредба на министъра на здравеопазването, а това е Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично, като в приложение № 1 към наредбата не са включени заболявания, свързани със загуба на слуха.
Налице е неблагоприятно третиране, свързано със защитен признак „увреждане” и причинна връзка между неблагоприятното третиране и защитения признак. Двете групи лица са с увреден слух, като разликата е единствено в степента на увреждането, като тези с по-тежкото увреждане са поставени в неравностойно положение спрямо първите, тъй като с бездействието си министърът на труда и социалната политика и министърът на здравеопазването третират по-неблагоприятно лицата, страдащи от двустранна невросензорна загуба на слуха, на които са поставени кохлеарни импланти и същите не са включени в списъците по чл. 35г. ЗИХУ, което не им дава възможност да получават целеви помощи, нито пък са включени в списъка на заболяванията в Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично.
Дали тези дейности ще бъдат включени в списъка по чл. 35г. ЗИХУ или в списъка в Наредба 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично е въпрос на взаимодействие и вземане на управленски решения от отговорните институции и лица, на които законът възлага това.
На министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика е дадено предписание в двумесечен срок от влизане в сила на решението да предприемат необходимите действия за включването на кохлеарните импланти в списъците по чл. 35г от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ).
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Съдът е постановил решението в състав З. Шуменска – Председател, И. Дойчева – докладчик и М. Милева.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up