Понеделник, Юни 01, 2020

judge231Министерският съвет и министерството на здравеопазването са внесли в съда жалби срещу Решение № 2730 на ВАС, с което се отменя Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори, приета с Постановление на Министерски съвет № 45 от 09.03.2016 г.
Подаването на жалбите е странно на фона на изложените от съда мотиви. Нека ги припомним:


Видно от така представените по делото доказателства е, че не е налице обсъждане на постъпилите предложения и становища както от органа – вносител на проекта – министъра на здравеопазването, така и от органа, който го е приел – Министерски съвет.
Докладът на зам. министъра до министъра на здравеопазването е от дата 24.02.2016 г. /л.263 от делото/, а обобщената справка с възраженията и становищата, която би следвало да е приложена към този доклад съгласно текста му, е съгласувана и изготвена на 29.02.2016 г./л.298 от делото/,т.е 5 дена след доклада, което означава, че няма как министъра, или ръководството на министерството на свое заседание да е обсъдило съответните възражения и становища съгласно чл. 77 от АПК и да е направило самостоятелна и собствена преценка на тяхната основателност. Още повече че и на същата дата - 29.02.2016г./л.63/ преписката е изпратена на Министерски съвет.
Важно е също да се посочи, че представеното становище на Националната здравноосигурителна каса /институция, пряко засегната от наредбата/ по проекта за наредба е с изходящ № 04-04-42/04.02.2016 г. /л.301 от делото/, а е съгласувано от всички директори на дирекции от същата институция на 10.02.2016 г./л.305 от делото/.
Към административната преписка /л.181-184/ е приложено различно по съдържание становище на НЗОК до министъра на здравеопазването, чиито единствен подпис за съгласувал е на директор на дирекция ПД от 02.02.2016 г. Кога и кое становище на тази основна за наредбата институция е постъпило в Министерството на здравеопазването и кое от двете е взето предвид и обсъдено не е ясно.
Кристално ясно е:
1. Министър Москов е подписал доклада до Министерския съвет 5 дни преди датата на изготвяне на обобщената справка за общественото обсъждане, следователно никакво обществено обсъждане не е имало.
2. МЗ демонстративно не се интересува какви предложения са постъпили от граждани и организации.
3. МЗ само прави промени, обосновавайки ги с обществено обсъждане, каквото не е имало.
4. НЗОК имала две различни официални становища, с различни дати. Никой не знае кое от тях са чели МЗ и МС и дали са ги чели.
5. Министерският съвет приема безкритично каквото му се внесе. Никой от министрите не чете материалите на вносителя. Министрите гласуват без да знаят какво и защо.
Вярно е, че министърът е едноличен орган на власт, ама чак пък толкова едноличен !?!
Пределно ясно е, че при тези мотиви, решението на горната инстанция на ВАС може да е само едно – потвърждаване на решението на долната инстанция. Жалбите срещу решението на ВАС могат да постигнат само едно – отлагане на отмяната с няколко месеца.
Вместо жалби във ВАС, МС и МЗ може би трябваше да внесат жалби в прокуратурата, за да започне разследване срещу длъжностните лица, които са отговорни за подадените неверни документи и които са подвели по този начин целия Министерски съвет. Защото така излиза, че ги защитават и се солидаризират с този модел на поведение.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up