Събота, Септември 19, 2020
ВАС в състав съдии M. Михайлова - Председател, Д. Чакърова и И. Славовска – членове, отмени Наредба №3/25.01.2010 г. за утвърждаване на cardiac surgeryмедицински стандарт „Кардиохирургия". Съдът констатира, че при издаването на наредбата, министърът на здравеопазването е извършил съществени нарушения на редица закони.
Делото е образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България, Българската болнична асоциация и ЦЗПЗ. Адвокатът на МЗ възразил, че сдруженията нямали правен интерес да обжалват. Според министъра на здравеопазването сдруженията на болниците от една страна и сдружение за защита на права би трябвало да имат противоречиви интереси, сиреч ако едните оспорвали нещо, другите трябвало да го защитават. Съдът е отхвърлил изцяло тези доводи. В мотивите му се казва още:
По делото е приложена и докладна записка без дата, изготвен от заместник-министъра на здравеопазването относно проекти за изменения и допълнения на медицински стандарти, в която само е посочено, че се правят изменения и допълнения на медицински стандарти, включително и по "Кардиохирургия", като проектите следва да бъдат публикувани на сайта на МЗ за провеждане на 14 - дневно обсъждане.
Не е спазено законовото изискване за публикуването му заедно с мотивите, съответно доклада. Представени са доказателства за извършено публикуване на интернет страницата на МЗ на 17.12.2009 г. само на проекта на Наредба, но не и на мотиви или доклад, каквито на практика не са и изготвяни,
Проектът за изменението на Наредба №3/2010 година /обн. ДВ бр. 66/24.08.2010 г./ е публикуван на 19.07.2010 година на сайта на МЗ, но без мотиви, доклад или обявяване на 14-дневен срок за обществено обсъждане.
Категорично следва да се приеме за установено, че липсват мотиви и те не са публикувани заедно с проекта преди приемане на основания първоначален текст на Наредбата, а по отношение на проектите за изменение на Наредбата не се установява с преки доказателства извършеното публикуването им в разбираема форма заедно с мотиви, респективно доклад.
Не се посочва нито една конкретна причина за изменение на медицинския стандарт „Кардиохирургия".
Липсват дефинирани цели на измененията.
По отношение на финансовите и други средства, необходими за прилагането на измененията на Наредбата е посочено само, че не биха „натоварили бюджета на лечебните заведения“ и ще имат „положителен финансов ефект върху болниците“, което не може да бъде определено като отразяващо действителен финансов анализ на последиците от промяната в регулацията на сектор, в който несъмнено имат участие и публични финанси.
По отношение на очакваните резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива е посочено в докладната записка, че ще има „облекчаване на лечебните заведения в предстоящия им процес по преобразуване/пререгистрация“.
В „мотивите“ не са предвидени очаквани резултати, а само обстоятелствата, които са взети предвид за предложените промени.
И в двата документа липсват изречения, които могат да бъдат отнесени към изискването в мотивите на проекта на подзаконовия нормативен акт следва да съдържат анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up