Сряда, Юли 08, 2020

Пред Административен съд – София – град е образувано дело срещу Столична здравноосигурителна каса във връзка с отправена писмена диабет-децапокана за възстановяване на средства. Делото е образувано по жалба на лекар-специалист с разкрита практика по детска ендокринология.
Писмената покана е отправена до лекаря във връзка с изготвен преди това финансов прокотол с които се иска възстановяване на средства за превишени регулативни стандарти за МДД (бл. МЗ – НЗОК № 4).

След като получава поканата, лекаря се възползва от правото си да подаде възражение до Директора на СЗОК. Във възражението си той описва поредния парадокс на нашата здравна система.
Към края на 2015г лекаря има около 290 диспансеризирани деца с захарен диабет тип 1, като повече от половината му пациенти с давност на заболяването над 5 години и на възраст над 12 години, което налага ежегоден скрининг при тях за късни усложнения на заболяването (невропатия, нефрология, ретинопатия). Съгласно изискванията за диспансерно наблюдение на деца до 18 години с захарен диабет тип 1 той е длъжен да изпълнява определен обем дейности, като двукратно изследване на HbA1c, което възлиза годишно на сумата от 4930лв или по 1232лв на тримесечие. Тази сума е и максималната отпускана на лекаря по регулативен стандарт за МДД (бл. МЗ – НЗОК № 4). Така излича, че при четириктратно изследване на HbA1c заедно с пакет от биохимични показатели, еднократното изследване на микроаблуминурия при децата над 12 години, както и за хормоналните изследвания при деца с придружаващо диабета тиреодина патология, се налага да му бъдат отпускани по регулативен стандарт много по-големи суми.
Така лекаря е поставен с патовата ситуация да бъде санкциониран за неизпълнение на наредбата за диспансеризация и провеждането на скрининг на късните усложнения и придружаващите автоимунни заболявания от една страна, или да бъде санкциониран за надвишаване на регулативните стандарти от друга. Отделно на това той е принуден да прави излишни хоспитализации, които струват много по-скъпо на НЗОК.
Нито един от тези аргументи обаче не е възприет от Директора на СЗОК и той потвърждава писмената покана. Предвид това лекаря оспорва поканата пред Административен съд – София – град.
Оспорването е направено в предвидения от АПК 14 дневен срок от съобщаване на оспорената покана, като в жалабата се иска от съда да я отмени като незаконосъобразена и издадена при съществени нарушения на административно производствените правила. Самата поканата е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК. Към настоящият момент делото е обявено за решаване.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up