Сряда, Юли 15, 2020

Състав на Върховния административен съд с Председател В. Анчева и съдии Д. Мавродиева и К. Арнаудова отмени Наредба № 3 от 27.01.2015 surgeryг. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия. Делото е образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България, Българската болнична асоциация и ЦЗПЗ. С новото решение ВАС за втори пореден път отменя стандарта по хирургия.

Същият беше приет, като Наредба № 20 през 2010 година. През 2014 година бе оспорен пред ВАС, който го отмени. МЗ обжалва решението пред петчленен състав на ВАС, който през декември 2014 година окончателно отмени Наредба № 20  за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия. Решението на ВАС беше обнародвано в Държавен вестник на 10 февруари 2015 година. В същия брой на Държавен вестник, министър Москов обнародва отново същия медицински стандарт, но вече, като Наредба №3, показвайки пълно незачитане на законите на страната и на съдебната власт.
Мотивите на съда са подобни на тези, с които първоначално бе отменен стандарта. „Съдът намира, че при така изготвените мотиви към атакуваната част от наредбата, същата не отговоря на изискванията на чл. 26, ал.1 във вр. чл. 28, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 ЗНА поради липса на всички задължителни за проекта на акта реквизити.
Формално към наредбата присъстват мотиви, но по същество те нямат изискуемото съдържание и не изпълняват целта на закона. Краткият преразказ на обстоятелства от предлаганата уредба не е тъждествен на мотивирането й съобразно прецизно регламентираните в закона изисквания.
Издаването на процесната наредба е обосновано с реализация на политиката за повишаване на качеството в системата на здравеопазването, което има решаващо значение за подобряване на медицинското обслужване, както и с необходимостта от актуализиране на утвърдените до момента изисквания за изпълнение на дейностите в обхвата на хирургичните дейности. Визираната в мотивите дейност не може да бъде релевантна обосновка по чл. 28, ал. 2 ЗНА, т. е. издаването на наредба не бива да е самоцел, а да се определя от развитието на обществените отношения в съответната сфера. Като съображения за издаване на акта са посочени най-общо необходимостта от въвеждането на изисквания към всички компоненти на дейността и конкретизиране на показателите за качество при упражняване на хирургичните дейности.
Нито в мотивите към проекта обаче, нито в доклада е обсъден въпросът за това какви финансови и други средства са необходими за прилагането на новата уредба. При положение, че се приема нова наредба, а не се изменя и допълва действащата наредба, би следвало да се посочи в мотивите какви финансови и други средства са необходими, за да могат лечебните заведения да отговорят на всички, предвидени в наредбата изисквания по отношение на обема медицински дейности, осигуряване на необходимите помещения, оборудване и обзавеждане на помещенията /кабинети, манипулационни, чакални, приемни, санитарни възли, болнични стаи/, осигуряване с медицинска апаратура и техника, лаборатории, персонал с необходимата квалификация и пр. Липсват в мотивите и в доклада каквито и да било прогнози относно очакваните резултати от прилагането на наредбата / вкл. финансови /, относно въздействието на правните норми върху качеството на предоставяните медицински и здравни услуги и достъпа до тях. Липсва и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
От друга страна докладът към проекта за НА не е оповестен публично заедно с мотивите и проекта. Горното е самостоятелно нарушение на разпоредбата на чл.26, ал.2 ЗНА.”
Разбира се МЗ може пак да обжалва пред петчеленен състав и да повтори играта си с предишното издание, като в деня на отмяната го публикува отново за трети пореден път. Този вид хулиганско поведение от висш държавен орган едва ли ще изненада някого повече. Вече сме го виждали.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up