Неделя, Юли 05, 2020

Проведе се заседание на Административен съд София град по жалба на Агенция за държавен финансов надзор срещу judgeРешение на Софийски районен съд. С решението си СРС отменя наказателно постановление на АДФИ, с което се налага глоба на лечебно заведение със 100%частен капитал, тъй като не било провело обществена поръчка за закупени медицински изделия.


Основен въпрос по този род дела е дали въобще лечебните заведения със 100%частен капитал са възложители по смисъла на чл.7, т.3 във връзка с пар.1, т.21 от ДР на ЗОП. Особено, като се има предвид, че тези разпоредби категорично и очевидно противоречат на акт на ЕС, който урежда същите правоотношения, а именно- ал.1, пар.9, ал.2 на ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, както и нейните изменения. Съгласно този текст организациите с частен капитал изрично са изключени от кръга на задължените да провеждат обществени поръчки лица, тъй като те имат търговски характер.
По аналогично дело същия съд,друг състав е отправил преюдициално запитване до Съда на ЕС още през март миналата година, но до настоящия момент няма произнасяне по него. Въпреки това, настоящият състав на АССГ е длъжен да спре производството по делото до приключване на преюдициалното. Очаква се произнасяне на касационния състав по искането за спиране на производството.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up