Сряда, Октомври 21, 2020
Пресконференция "Нов модел за извънсъдебно решаване на спорове в сферата на здравеопазването"

EU SEFdown240Финансиран от Европейския Съюз , Европейския социален фонд  и Оперативна програма Добро управление, проектът "Нов модел за извънсъдебно решаване на спорове в сферата на здравеопазването" е изготвен от ЦЗПЗ с цел облекчаване не само на пациентите и лечебните заведения, но и на съдебната система.
Тъй като действаща нормативна нардба за момента изключва тази материя, нашата амбициозна цел е да предложим модел на Министерство на правосъдието за намиране на работещо решение в сферата.

Христина Николова отваря пресконференцията:

Това което ни накара да се замислим за такъв проект, на първо място е, че това са едни особенни обществени отношения, които възникват между граждани, юридически лица и публични институции, които касаят най-чувствителните данни, а именно тези, които касаят нашето здраве, нашият живот и лично достойнство, когато сме най-уязвими, именно когато сме болни.

logo bg center no back 240Тези дела с годините стават все повече, но те нямат своята правна регулация като един особен вид отношения, които разглеждат. Този особен вид отношения по никакъв начин не е отразен или отчетен от законодателя, за да предвиди един по-особен вид за тяхното разглеждане. Делата продължават с години. И двете страни, които участват са потърпевши в тези дела, независимо от изхода на делото. Аз лично смятам, че няма печеливш в тези дела, защото те са изключително тежки както за пострадалите, така и за лекаря и юридическото лице. 
Така или иначе тези обществени отношения трябва да имат особен вид на реглулация, именно поради тяхната специфика. Не само, че този модел не може да бъде разглеждан наравно с другите дела, не само чисто финансово, но и защото трябва да се отчете точно тази най-чувствителна част, а именно чест, достойнство и здраве, които се засягат.
Всяко едно решение, взето от самите страни поради вече възникнал спор, е много по-добро от едно съдебно решение.
Категорично считаме, че пациентите са едни потребители, които имат право да получат своята защита като потребители, какwaто считам, че към този момент не е достатъчно гарантиrана и защитена, както чисто правно и юридически с действащото законодателство, така и на практика в съдебната зала.
Общоизвестна тайна е, че съдебно медицинските експертизи по делата за най-големия проблем по тези дела. Изключително трудно е за пациентите да установят, когато е допусната медицинска грешка.
Всичко това налага създаването на един модел, който гарантира равнопоставеност от двете страни.
Така считам, че излизането на тези спорове от съдебната система е възможно най-добрият вариант за тяхното решаване.


Д-р Кацаров обобщава етапите на развитие на проекта:

Въпросът с извънсъдебно решаване на спорове в сферата на здравеопазването не е свързан само с правата и удобството на пациентите, лекарите и болниците,
То е свързано и с работата на съдебната система. Поради специфичната медицинска терминалогия и най-добрите юристи са затруднени.
Другата страна нещата е, че когато преглеждаме нашето законодателство по отношение на извънсъдебно решаване на спорове в сферата на здравеопазването, имаме два закона, които уреждат тези въпроси:
Закона за международния търговски арбитраж и Закона за защита на потребителите.
И двата закона изключват оказване на медицинска помощ и оказаване на медицнски услуги от своето приложно поле. И така, виждайки тази празнина, всъщност единствено пациентите са лишени от процедура, по която извън съда да решат тези спорове и затова имаме и този неблагоприятен за всички участници резултат.
Това ни амбицира, кандидатствахме и одобриха нашия проект. 
Планирали сме няколко неща:
Нашите експерти юристи ще извършат анализ на действващото у нас законодателств за този тип дела за непозволена увреда, включително и оценка на разходите по тези дела.
На втория етап ще направим оценка на подобни закони уреждащи този тип отношение в Европейския съюз.
Третият етап е обществени дискусии. Предвидени са две такива - в София и Пловдив.
Последният етап от проекта е да се изготви закон или подзаконов акт, който да е в интерес на гражданите, лекарите, лечебните заведения и на самата съдебна система.


Анели Чобанова пояснява:

Като гражданин, пациентът, чисто юридически, има права, които се защитават, както по реда на Европейксата Конвенция за правата на човека, която е пряко приложима към националното ни законодателство, така и от Закона за защита от дискриминация.
Какви са възможностите по реда на Закона за защита от дискриминация? 
По този ред може да се установи само и единствено наличието на дискриминация и да се поиска от Комисията предписание или препоръка за преустановяване на нарушението или да се наложи санкция на нарушителя. Възможностите на Комисията  се ограничават само до препоръка, което у нас се разглежда като нещо несъсществуващо. 
В холансклото законодателство пише "В името на нейно Кралско Величие",
а пък при нас пише "В името на народа" , което нищо не означава за тези които трягва да го изпълняват.
При нас единствената защита за страдащите от редки болести е санкцията на Комисията по дискриминация.
Върховният административен съд вече насрочва дела за 2021 година, защото е пренатоварен.
Двуинстанционното решаване  дава възможност за по-кратко  производство в сравнение с гражданското такова.


Можете да видите цялата пресконференция във видеото :
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up