Понеделник, Юни 01, 2020

Arbitration106 щатни бройки ще бъде числеността на персонала на новосъздадената мегаагенция „Медицински надзор“. Числото съответства точно на сумираната бройка на работещите в момента в двете агенции –Изпълнителна агенция „Медицински одит“ (78 щата) и Изпълнителна агенция по трансплантациите (28 щата). Това става ясно от проекта за Устройствен правилник на новата агенция, публикуван на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане, което ще продължи до 20 март т.г.

 

Агенция „Медицински надзор“ ще се ръководи от директор, двама заместници и главен секретар и ще бъде структурирана в обща и специализирана администрация последната обединяваща 3 дирекции, в най-голямата от които - „Контрол на медицинската дейност и оценка на качеството“ ще работят и най-много служители – 58.

„Основната причина, както за предхождащата законова промяна, така и за конкретните разпоредби в Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, е необходимостта да се регламентира контролната дейност върху дейността на лечебните заведения,  като  се предвижда  тя  да  бъде  завишена  спрямо  сегашната  в  качествено  и количествено  отношение. 

В  тази  връзка  в  хода  на  текущия  контрол  се  предвижда задължително инспектиране на лечебните заведения на всеки две години. Тази промяна се базира  на  резултатите  от  сега  съществуващата  практика,  които  доказват  именно неефективността на настоящия контрол върху работата на лечебните заведения“, се посочва в мотивите на здравното министерство за предлаганите промени. .

„Обединяването на Изпълнителната агенция "Медицински одит" и Изпълнителната агенция по трансплантация в Изпълнителна агенция "Медицински надзор" ще доведе също така до премахване на дублиращите се функции и звена на сега съществуващите структури“, е отбелязано още в доклада на здравния министър Кирил Ананиев.

Ден по-късно на електронната страница на МЗ бе публикуван и проект за Наредба за условията и реда на извършване на проверките от агенцията, като срокът за обществено обсъждане на документа приключва на 21 март.

С наредбата се регламентира правомощията на агенцията да извършва проверки във всички лечебни заведения на територията на Република България, както и да осъществява проверки в лечебни заведения на територията на други държави, когато се извършват съвместни дейности по трансплантация и внос на органи, тъкани и клетки или асистирана репродукция, обясняват от ведомството.

Изискването произтича и е в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/566.Медицинските специалисти от Агенцията, които извършват проверки за съответствието на извършваните от лечебните заведения дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки и асистирана репродукция със Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, глава четвърта, раздел III от Закона за здравето и нормативните актове по прилагането,ще преминават задължителен курс на обучение най-малко веднъж годишно“, се посочва в мотивите на МЗ.

Предвидена е също така възможност в състава на комисиите, които извършват проверки да участват и външни експерти и медицински специалисти, които не работят в агенцията, както и възможност агенцията да поиска писмено становище по конкретен казус или по медицинска документация от експертните съвети по медицински специалности или отделни медицински дейности по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения, а така също и от други външни експерти и медицински специалисти.

Това ще даде възможност за пълното, всестранно и обективно изясняване на случаи, за които Агенцията не разполага с експерти със съответните специални познания“, категорични са от ведомството.

В проекта е разписана също така възможност представителните организации за защита правата на пациентите да участват със свои представители като наблюдатели в извършваните от агенцията проверки, при условия и по ред, определени от изпълнителния директор на агенцията.

Възможността за участието на тези организации при извършването на проверки ще гарантира прозрачност на контролната дейност на агенцията“, смятат от МЗ.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up