Понеделник, Ноември 30, 2020

AnanievС предложените от МЗ изменения в Закона за здравето се предлагат нови правомощия на Агенция Медицински одит, която осъществява административен контрол над лечебната дейност.
Въвежда се правомощие на директора на агенцията да дава задължителни предписания при нарушение на изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността, вътрешният ред и/или управлението на лечебното заведение.
Въвеждат се нови административни наказания за лицата, които не са изпълнили задължително предписание. Наказателните постановления да се издават от изпълнителния директор на агенцията и са в размер от 3000 до 6000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение – от 10 000 до 15 000 лв.
Предлага се и допълнение на видовете лечебни заведения, за които Изпълнителна агенция „Медицински одит“ може да прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност, когато са нарушени правата на пациента и не са спазени утвърдените медицински стандарти, което се налага предвид измененията в Закона, с които са предвидени нови видове лечебни заведения.

Предлага се изцяло нова редакция на разпоредбата, с която се въвеждат санкции за лицата, които нарушават правата на пациентите. Направеното предложение е продиктувано от съществуващата празнота в закона и оставането извън обхвата на санкционна норма на всички физически лица, които чрез действие и/или бездействие нарушават правата на пациента. Размерът на глобите е от 1500 до 3000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
Предлагат се и изменения в Закона за здравното осигуряване, с които се създава правно основание с наредбата по чл. 116в, ал. 3 от Закона за здравето (с която се регламентират
извършваните от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ планови и извънредни проверки на лечебните заведения) да се регламентира и редът за извършване на проверки от агенцията на договорите между районни здравноосигурителни каси и изпълнители на медицинска помощ и договорите на застрахователи по чл. 83, ал. 1 и изпълнители на медицинска помощ.
Глобите, свързани с пушене и употреба на алкохолни напитки също се увеличават. За управители на заведения, ако е физическо лице, глобата от 300 до 500 лв., от 1 000 до 1 500 лв. – ако е едноличен търговец и от 3 000 до 5 000 лв. – ако е юридическо лице.При повторно нарушение размерът на глобата е от 500 до 1 000 лв. – за физическо лице, от 1 500 до 3 000 лв. – за едноличен търговец и от 5 000 до 10 000 лв. – за юридическо лице.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up