Сряда, Юли 15, 2020
Произведена е стратегията по приоритета на програмата

Министерството на здравеопазването публикува на своята Интернет страница за обществено обсъждане „Детайлизирана стратегия по Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие България 2030“.
Общата сума предвидена за здравеопазване през следващите 10 години според Правителството ще бъде 61 759 564 000.

От тях за промоция и профилактика са предвидени 4,6 % или 2 854 108 000. Общата сума за лечебните дейности, финансирани от НЗОК е 46 136 510 000. От тях за болнична медицинска помощ 28 496 689 000, за извънболнична помощ 3 193 633 000, а за лекарства 14 349 906 000. Приблизително същите числа ще поличим, ако умножим бюджета на НЗОК за 2020 година по десет, което означава, че относителният дял на разходите за здравеопазване като процент от БВП ще намалее през следващите 10 години. При среден ръст на БВП от 3% на година, за десет години същият ще нарасне с натрупването с над 40%. При същият относителен дял на разходите на НЗОК общата сума за десет годишен период би трябвало да е поне 60 милиарда лева.
Тези сметки показват, че заложената цел за намаляване на доплащането на пациентите от 46% на 30% няма как да бъде постигната, защото частните разходи за здраве могат да се намалят значително, само ако значително се увличат публичните.
Планират се над 10 милиарда лева за „прилагане на Националната здравна карта“, което преведено на нормален език означава капиталови разходи, сиреч обществени поръчки. Тези пари нямат пряка връзка с нивата на доплащане от пациентите, но имат такава с нивата на корупция в държавната администрация.
През последните две години, министерството на здравеопазването организира две обществени дискусии и няколко работи групи за приемане на стратегия за демонополизация на задължителното здравно осигуряване. Мнозина смятаха, че това е само прах в очите на хората с цел да се създаде впечатление, че нещо се прави. Оказаха се прави – в детайлизираната стратегия няма и дума премахването на монопола на НЗОК.
Няма дума и за денталната медицинска помощ. Не изглежда разходите за нея да са включени в тези за извънболничната медицинска помощ, не само защото това не е споменато, но и защото тези разходи и без това са по-малко от правените в момента. Което повдига въпроса как с намаление на парите ще се постигне целта „относителният дял на извънболничната медицинска помощ да се увеличи от 13,7% на 25% от общите разходи за лечебни дейности“.
Обратно на заложената цел за намаляване на относителния дял на разходите за лекарства от 43% на 30% в Детайлизираната стратегия е заложено макар и не голямо увеличение на тези разходи, което поставя горния въпрос, но с обратен знак.
По отношение на промоцията на здраве, програмата си поставя три велики цели. За десет години броят на лицата, които ще бъдат „информирани за здравословен начин на живот и ограничаване заболеваемостта/ смъртността от най-честите социалнозначими незаразни заболявания“ ще се увеличи от 2000 на 2500, а на тези, които ще бъдат „информирани за вредата от употребата и злоупотребата с наркотични вещества“ от 5000 на 7000. „Регистрирана годишна заболяемост от туберкулоза“ ще спадне с колосалните 0,6 пункта от 18,4 на 17,8 на 100 000 души население при средно за ЕС от 10,7 при това в повечето страни ваксината за туберкулоза не се прави. Ние хем се ваксинираме, хем боледуваме два пъти повече, но поне признаваме, че не можем да се справим с проблема и през следващите десет години.
Накрая в „Детайлизирана стратегия по Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие България 2030“ е отделено място и на прословутото електронно здравеопазване. Предвижда се до 2030 година да има електронни рецепти и онлайн записване за прегледи, а лечебните заведения ще имат достъп до здравните досиета на пациентите.
Развитието на електронно здравеопазване бе поставено като цел на Правителството за пръв път през 2005 година. 25 години по-късно тази цел може и да бъде постигната. Което не е сигурно, ако се съди по темпа на развитие през последните 15 години. Вероятно заради това са планирани 45 милиона лева, което е поне десет пъти повече от реално необходимите за изграждането на Национална здравна информационна система. Сигурно е, че ако тази здравното осигуряване се осъществяваше от частни компании в конкурентна среда, отдавна щяхме да имаме не една, а няколко информационни системи, при това без да се налага да се пишат стратегии и да се правят публични разходи. За това имаме електронно банкиране, но нямаме електронно здравеопазване.

В заключение. „Детайлизирана стратегия по Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие България 2030“ е пределно обща и не съдържа никакви детайли. Целите не кореспондират с „областите на въздействие“ и планираните средства. Този документ е изработен без никакво обществено обсъждане и в противовес на вече постигнатото обществено съгласие за демонополизация на здравното осигуряване. Този документ се нарича национална програма, но ще си остане само правителствена такава, защото няма и няма да има национално съгласие по него. Произведе се още един безсмислен документ, който би могъл да послужи единствено за вземане на пари от европейски фондове(заради начина на управлението им). Никоя частна банка не би ви дала и стотинка, за реализацията на такъв бизнес план.
Все пак, ако имате предложения относно детайлите на стратегията по приоритет Здраве и спорт на програмата за развитие България 2030, можете да го направите в следващите 30 дни.
Д-р Стойчо Кацаров

Подкрепяте ли решението на Правителството за удължаване на извънредната епидемична ситуация?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    гост · преди 1 месеца
    приоритета на програмата е как да се вземат пари -отнякъде си -дали от ЕС или от нас -това е приоритета на правителството -те само усвояват някакви средства -без ефект за гражданите на България
  • Публикуването на коментара е спряно.
    д-р Тодоров · преди 1 месеца
    Да живее хамстера в колелото за въртене! Пустопразнопреливане и дрънкане на дрънканици , като на селска седянка, по счетоводителски!
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up