Неделя, Април 05, 2020

 kzd

Жалби свързани с достъпа до лекарства и протезите за възрастни заплащани от НЗОК ще разгледа Комисията за защита от дискриминация тази седмица.
В дневния ред влиза и преписка, в която столичанин се оплаква, че т.н.умни светофари затрудняват пресичането на незрящите хора, съобщиха от КЗД.

 

От Koмисията ще бъде разгледана жалба на пациент с онкологично заболяване. Тя е насочена към УМБАЛ „Канев"-Русе.

Проблемът е в това, че назначеното лечение, което било единственото подходящо за заболяването на пациента, включвало прием на лекарствени продукти, които са разпространени на територията на България. Същевременно обаче, някои от тях не са включени в Позитивния лекарствен списък,
други не притежават разрешение за употреба у нас,
а трети са разрешени, включени в списъка, но липсват на българския пазар.

За да провежда лечението си, жалбоподателят многократно сезирал различни държавни институции с молба за помощ. Отговорили му, че в нормативната уредба на България били предвидени достатъчно възможности за лечебните заведения за самостоятелно снабдяване с неразрешени лекарствени продукти.
Лекарственият продукт се доставя по специална поръчка на лечебното заведение при условия и по ред, определени нормативно.

Въпреки съществуващите възможности за набавяне на необходимите медикаменти, от болницата ответник не били предприети никакви мерки това да се направи, твърди жалбоподателя.
Така се препятствало лечението му през посочения период, като се поставяло здравето и живота му в застрашаваща среда, свързано и с ежемесечното притеснение дали ще има лекарства или не.
Това представлявало непрекъснат тормоз за него и е причина, да твърди, че е бил дискриминиран, гласи още жалбата. Според ответника изводите на жалбоподателя са неправилни и не са подкрепени с доказателства.

КЗД ще разгледа и жалба свързана със зъбни протези,които НЗОК финансира от септември миналата година. Услугата е предвидена за хора между 65-69 годишна възраст.
Именно в това възрастово ограничение 59 годишен мъж от Преслав вижда дискриминация.

Според него е несправедливо както той, така и хората под 65 години или над 69 години, които имат нужда от протеза, да не попадат в кръга на правоимащите.

В становището на Българския зъболекарски съюз (БЗС) се подкрепя идеята, че всички изцяло обеззъбени пациенти имат право да искат от НЗОК да заплаща възстановяването на функцията на дъвкателния им апарат, без значение от възрастта им.

От НЗОК считат, че оспорената разпоредба не нарушава, а осигурява и гарантира правата на определена група хора да получат необходимата и полагащата им се медицинска помощ в рамките на пакета гарантиран от НЗОК. Затова позицията на институцията е, че твърденията за дискриминация по признак „възраст" са неоснователни.

КЗД ще разгледа и жалба свързана с т.н. умни сверофари, които затрудняват незрящите хора в София. Заседанието по преписката ще се проведе утре, 22 май. Жалбоподателят прави съпоставка с нормалните светофари, при които светлина е придружена и със звуков сигнал и незрящият може да премине кръстовището. Но нещата с умните светофари не стояли така. Проблемът е, че звукът е налице, но незрящият пешеходец не може да се ориентира къде е бутонът сред многото стълбове, за да го натисне и да си даде път със зелена светлина. По този начин той или някой възрастен може да чакат твърде дълго, докато пресекат. „Това по никакъв начин не е достъпна среда", подчертава сигналоподателят. На предходното заседание бе подчертано, че до Столична община е изпратено писмо с шест изрично указани въпроси. Писмото е получено, но до момента отговор няма. Изпратено е и ново писмо до общината, с което им е указан срок за отговор на зададените въпрос.

 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up