Европейски съюз

 • Преболедувалите COVID-19: Сертификат само за тези с PCR тест, бързите антигенни не важат

  Хиляди българи, преболедували COVID-19 в последните 6 месеца, остават без шанс за евросертификат. Причината - инфекцията им е открита само с бърз антигенен тест, а не с PCR, както е записано в новия регламент.
  Близо 100 000 българи са дали положителен антигенен тест за COVID-19.  Непотвърдените случаи обаче нямат шанс да получат евросертификат.

 • Бобов дол чака финансиране за Спешен център от две години

  Бобов дол може да остане без спешен център, ако здравното министерство не осигури необходимото финансиране за изграждането на нов, казаха от общинската управа в миньорския град. - предаде БНР

 • Харта на основните права в Европейския съюз

  ДЯЛ I ДОСТОЙНСТВО
  Член 1 Човешко достойнство
  Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава.
  Член 2 Право на живот
  1. Всеки има право на живот.
  2. Никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.
  Прочети цялата..

 • Становище на Европейския икономически и социален комитет „Правата на пациента“

  3.2 Право на информация.
  3.3 Право на свободно и информирано съгласие.
  3.4 Право на достойнство.
  3.5.1 Право на достъп до здравни грижи за всички...
  3.5.2 Право на качествени грижи:...
  Прочети цялата..

 • Европейска социална харта

  1. Всеки следва да има възможност да се издържа от професия, която е избрал по свободна воля.
  2. Всички работници имат право на справедливи условия на труд.
  3. Всички работници имат право на безопасни и здравословни условия на труд.
  13. Всеки, който не разполага с достатъчно средства, има право на социална и медицинска помощ.
  Член 11 - Право на опазване на здравето....
  Прочети цялата..

 • Европейска харта за правата на пациента

  1. Право на профилактика
  Всеки има право на подходящо обслужване с цел да се предотврати заболяване.

  2. Право на достъп
  Всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация,основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.

  3. Право на информация
  Всеки има право на информация за здравното си състояние, предлаганите здравни услуги и начините да ги използва, както и на информация за достъпните научните проучвания и технологичните иновации.

 • ДИРЕКТИВА 2011/24/ЕС за трансгранично здравно обслужване

  1. Настоящата директива установява правила за улесняване на достъпа до безопасно и висококачествено трансгранично здравно обслужване и насърчава сътрудничеството между държавитечленки в областта на здравното обслужване, при пълно зачитане на националната компетентност по отношение на организацията и предоставянето на здравно обслужване. Настоящата директива също така цели да изясни нейната връзка със същест­ вуващата рамка за координация на системите за социална сигурност — Регламент (ЕО) No 883/2004, с оглед прилагането на правата на пациентите. Прочети цялата...

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 883/2004 за координация на системите за социална сигурност

  Обезщетения в натура“ означава:
  за целите на дял III, глава 1 (обезщетенията за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата) обезщетения в натура, предвидени в законодателството на държава-членка, които са предназначени да осигурят, предоставят, изплатят директно или възстановят разходите за медицинско обслужване и свързаните с него продукти и услуги. Това включва обезщетения
  в натура за дългосрочна грижа;
  Прочети цялата...

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 987/2009 за процедурите по координация на системите за социална сигурност

  Лечение по график
  А. Процедура за получаване на разрешение
  1. За целите на прилагането на член 20, параграф 1 от основ­ния регламент осигуреното лице представя на институцията по мястото на престой документ, издаден от компетентната институ­ция. За целите на настоящия член компетентната институция озна­чава институцията, която поема разходите за лечението по график в случаите, посочени в член 20, параграф 4 и член 27, параграф 5 от основния регламент, при които обезщетенията в натура, предо­ставени в държавата-членка на пребиваване, се възстановяват възоснова на фиксирани суми, компетентната институция означаваинституцията по мястото на пребиваване.
  Прочети цялата...

 • РЕГЛАМЕНТ на Съвета (ЕО) № 1408/71 за прилагането на ССС на наети лица и членове на техните семейства ...

  1. Настоящият регламент се прилага за цялото законодателство, което касае следните клонове на социална сигурност:
  а) обезщетения за болест и майчинство;
  б) обезщетения за инвалидност, включително обезщетенията за поддържане или подобряване на способността за печалба на доходи;
  в) обезщетения за старост;
  г) обезщетения за наследници;
  д) обезщетения за трудови злополуки и професионална болест;
  е) помощи при смърт;
  ж) обезщетения за безработица;
  з) семейни обезщетения.
  Прочети цялата...

 • РЕГЛАМЕНТ на Съвета (ЕИО) No 574/72 за реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71

  Компетентните органи могат да определят органи за връзка, които да могат пряко да обменят информация помежду си.
  2. Всяка институция на държава-членка и всяко лице, което временно или пребивава на територията на държава-членка, могат пряко или чрез органите за връзка да подават заявление до институцията на друга държава-членка.
  3. Издадените от институция на държава-членка решения и други документи, предназначени за лица, които временно или пребивават на територията на друга държава-членка, могат да се връчват пряко чрез препоръчано писмо с обратна разписка.
  Прочети цялата...

 • Въпроси и отговори по директивите за трансгранично здравно обслужване

  Вашите здравни власти настояват, че пациентите трябва винаги да използват формуляр S2 (бившия формуляр E112) и да подават молба за предварително разрешение. Това може да се случи, когато правителството счита, че Директивата реално не е необходима, и не желае да променя в дълбочина административния процес за прилагане й.
  КАК ДА ВЪЗРАЗИТЕ?
  Вашите здравни власти твърдят, че пациентът трябва да заплати предварително и разходите  му ще бъдат възстановени на по-късен етап.    (само ако е получил предварително разрешение). 
  КАК ДА ВЪЗРАЗИТЕ?
  Прочети цялата...

 • Стартира проектът за модернизация на Спешна помощ

  Днес в 13 часа министър Костадин Ангелов ще постави символично началото на дейностите по проекта за развитие на Спешната медицинска помощ по ОП "Региони в растеж". Това ще се случи в град Бяла, Русенско, където се предвижда да бъде построена изцяло нова сграда за спешната помощ.

 • ЕК стартира програма за изучаване на мутациите на коронавируса

  Европейската комисия ще стартира програма за изучаване на мутациите на новия коронавирус, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на председателят Урсула фон дер Лайен пред френския икономически всекидневник "Ле-з-еко".

 • ЕС ще признава 16 бързи антигенни теста

  Комитетът на ЕС за здравна сигурност постигна съгласие по общ списък на бързите антигенни тестове за COVID-19, информират от Европейската комисия. Постигнато е и съгласие за подбор от тестове, чиито резултати държавите членки взаимно ще признават, като ще има общ стандартизиран набор от данни, които да бъдат включени в сертификатите за резултати от тестовете за COVID-19.

 • ЕС изпраща медицински екипи в Словакия в помощ на битката срещу COVID

  ЕС ще подпомогне здравната система в Словакия чрез координиране на изпращането на медицински екип в Словакия в подкрепа на интензивното лечение на пациенти с COVID-19. Това става възможно по линия на Механизма за гражданска защита на ЕС, информират от Европейската комисия.

 • Евролидерите не успяха да се обединят около ваксинационните паспорти

  Евролидерите не успяха да се обединят около ваксинационните паспорти, но се обединиха около това те да бъдат електронни.
  Гърция и Австрия призовават страните от Евросъюза да ги въведат, за да подпомогнат туристическия сектор.
  Идеята на документа е да позволи на ваксинираните да пътуват свободно в рамките на Евросъюза.

 • Д-р Петя Стратиева: Истината е, че без политическа воля и ангажимент нищо няма да се случи

  Всяка година в последния ден на февруари, светът отбелязва Денят на хората с редки заболявания. За това какви са предизвикателствата пред хората с редки болести у нас и къде е България в сравнение с други европейски държави, разговаряме с д-р Петя Стратиева.
  Петя Стратиева е доктор по медицина със специалност по имунология и доктор на науките по молекулярна биология. Тя е един от основателите на „Ретина България“, а от август 2018 е ангажирана с изграждане на капацитет и развитие на Централна и Източна Европа за „Ретина Интернешънъл“. Участва в Съвета на Федерациите на Европейската Асоциация по Редки Болести (EURORDIS). От март 2019 г. е член на Консултативния Съвет към Европейската Референтна Мрежа по Очни Болести (ERN-EYE) от страна на европейската пациентска застъпническа група (EPAG).

  Д-р Стратиева, Каква е ролята на европейските пациентски застъпници?
  В Европа около 30млн. души са засегнати от редки заболявания, средно около 6% от населението или ако говорим за България става въпрос за около 450 хил. души.

 • Жана Попова: В България има много хора с редки заболявания, които се борят сами

  Жана Попова (България) е докторант в областта на медиите и цифровите комуникации в Софийския университет и журналист на свободна практика. Тя е член на Българската асоциация за невромускулни заболявания и член на Изпълнителния комитет на Европейския съюз за асоциации на нерво-мускулните разстройства (EAMDA).

 • Нови ограничения заради COVID-19 в редица страни

  Нови ограничения за справяне с разпространението на Covid-19 въвеждат редица страни. В световен мащаб, над 115 милиона и 700 хиляди са потвърдените случаи на коронавирус, а починалите са над два милиона и половина.

  Германия удължава ограниченията, наложени заради пандемията от Covid-19 с три седмици - до 28 март. В някои от районите обаче с по-ниско разпространение на вируса мерките ще бъдат облекчени.

Страница 1 от 3

Нашият офис се намира тук:

АНКЕТА

Очаквате ли здравеопазването да се подобри след изборите?

Туитър

ЦЗПЗ
Покана за церемония по връчване на награди за конкурса за студенти по медицина https://t.co/pgjSmytLTj
ЦЗПЗ
Търговска сделка ли е аутопсията? https://t.co/y7k2amLU59
ЦЗПЗ
Ядат ли пациентите прави, като коне в коридора и кое не е наред с психиатричната помощ у нас? https://t.co/IErRrPdpVu
ЦЗПЗ
Изтече срокът а подаване на документи. Започва оценяване на кандидатите за наградата Александър Дърводелски https://t.co/Dp4jeJ4TKN
Follow ЦЗПЗ on Twitter