Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

1.Защо избрах тази тема? Защото през последните 10 година копуцията в България не престава да бъде любима тема на всички медии, изборни кампании, дискусии. Както знаем, резултати от усилената борба срещу нея няма. Всички говорят за корупцията, но тъй като тя не се възприема с нито едно от сетивата, остава имагинерна подобно на извънземните същества.

Реших да разгледам корупцията в здравеопазването от ъгъла на германското наказателно законодателство, а всеки средно интелигентен гражданин у нас може да направи сравнение с правната атмосфера в България.

2.В Германия от 14 април 2016 г. е създаден самостоятелен състав на престъплението „подкуп в здравеопазването“ Това са пар. пар. 299а и 299в от Наказателния кодекс.
Според правната уредба субект на подкупа в здравеопазването, на специалния наказателен състав, не е длъжностно лице, т.е този, който изпълнява служба в държавно учреждение или ръководна работа, както и работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго юридическо лице и т.н, а всяко лице, което работи в здравеопазването. Към тази група се причисляват лекари, лекари по дентална медицина, ветеринарни лекари, фармацевти, психолози, психотерапевти, логопети, физиотерапевти и всички други, които оказват на гражданите здравни услуги.
Наказуемото деяние може да бъде пасивен или активен подкуп, като в пар. 299а е уреден пасивният, а в пар. 299в – активният подкуп.
Пасивният подкуп се изразява в това, че лицето е поискало, било му е обещана или е получило някаква облага. Тя може да бъде имуществена или неимуществена като примерно осигуряване участие в конгрес, семинар, на които облагодетелстваното лице ще изнесе доклад и по този начин ще стане известно, ще подобри кариерата си. Облагата може да бъде предназначена за субекта на пасивния подкуп или за трето лице – негов колега, родственик или приятел.Както при всички покупи, и в здравеопазването едно лице може да стане субект на наказателна отговорност по три начина – като иска, като му се обещава или като приема облагата, респ. като я консумира в пряк или преносен смисъл. Искането може да стане чрез изрично или мълчаливо волеизявление. Когато се иска, престъплението е осъществено, дори насрещната страна да откаже да даде. Престъпление е самото искане.
Искането, обещаването и приемането на облагата предполагат определено насрещно поведение на пасивния субект – първоначално предписване на лекарства, на помощни средства, медицински продукти;
набавяне на лекарства, помощни средства, медицински продукти, които вече са предписани на пациентите от други лекари и е започнало тяхното непосредствено приложение; осигуряване на пациенти или на материал за изследване от страната, която е престирала или ще престира облагата и това предпочитание на съконтрахент е в нарушение на правилата на лоялната конкуренция в национален или международен мащаб. Насрещната престация трябва да почива на едно неправомерно споразумение, което задължително трябва да има връзка с професията на медицинското лице.
Субект на престъплението по пар. 299в, т.е. на активния подкуп, е лицето, което обещава или предоставя облагата именно за да получи исканото от него поведение на субекта на пасивния подкуп.
3.Лекарите в Германия са реагирали нееднозначно на приетия закон. Логично са възниквали въпросите, наказуемо ли е предписването на едно и също лекарство, за което фармацевтичната фирма се е отблагодарила по някакъв начин. Наказуемо ли е прилагането на определен медицински продукт на производител, който е спонсорирал лекаря или неговата частна практика? Дълго време тези въпроси са били дискутирани в германското медицинско съсловие. Дали само изпълнители на здравни услуги, работещи на трудови договори или и тези, които упражняват свободна медицинска практика могат да попаднат под ударите на закона? Пар. 299а и пар. 299в обхващат всички категории лица, които могат да използват горепосочената неправомерна връзка с „дарители“ при упражняване на професията си в здравеопазването. В Германия са били засечени и някои емблематични случаи на подкупи, като този в Берлин Шандау – използване на пациенти с увреждания, които са били лекувани със средства на здравната каса, за по-висока степен на двигателна ограниченост от реалната и фирмата, която ги е снабдявала с помощни средства е получила пари в голям размер. (информация от google.com - Bestechung im Gesundheitswesen – Hilfe durch Fachanwalt für Strafrecht (strafrechtskanzlei.berlin).
Лекари предписват лекарства на определен производител, към чиято употреба болните привикват, с което се фалшифицира конкуренцията между производителите. Лекарят, чрез поведението, което е мотивирано не от неговото знание и вътрешно убеждение, а от облага, влияе нечестно върху здравеопазването и конкуренцията.
4. Тук възниква още един въпрос. Защо е създаден специален състав на подкупа в здравеопазването? Кое е специалното на здравеопазването, за да бъде обект на засилено внимание от страна на наказателната политика? Все пак за всички е ясно, че търсим корупцията в администрацията, във висшите ешалони на властта. Защо се е налагало да се въведе отделен състав на подкупа в здравеопазването?
Причините са няколко. Тук аз ще посоча само основните от тях.
Първо, в здравеопазването циркулират изключително много финансови средства, огромната част от които идват от една централизирана каса, в която държавата при недостиг извършва доплащане. Уговарянето на употребата на точно определени медицински продукти от дадено лечебно заведение – напр. сърдечни клапи или протези води до натрупване на свръхпечалби от тази търговска фирма. Част от печалбата отива в джобовете на услужливи изпълнители на медицински услуги.
Второ, нарушава се лоялната конкуренция. Фирмите са частни и се конкурират на пазара на лекарства и медицински продукти. Нарушават се, манипулират се и се изкривяват правилата на свободния пазар, нарушава се ценообразуването в този важен сегмент на икономиката.
Трето, най-важната, а и най-невинна жертва на това порочно явление става пациентът. Мотивите на лекаря, който избира най-подходящото лечебно средство за пациента, не са свързани с полезността, ефективността и ефикасността му, а с парични меркантилни подбуди. Това може да влоши или най-малкото да не подобри състоянието на нуждаещото се лице. Манипулациите в здравеопазването касаят не само парите на потребителя, но и неговия живот и здраве. Затова корупцията в медицината е най-опасната от останалите сектори на обществения живот – тя може да убие физически или психически един индивид.
Четвърто, специалните състави на подкупа в здравеопазването на Германия са продиктувани и от обстоятелството, че по начало корупцията се свързва с осъществяване на държавната власт, с упражняване на властническа или ръководна длъжност. Медицинският персонал не е носител на власт и не се причислява към длъжностните лица. Корупцията в здравеопазването не е получаване на бонбони, бутилки и пари под масата, а е нещо много по-изтънчено и фино.
Целта на статията ми беше да изложа този проблем, който е осъзнат в една развита държава, а дали у нас той съществува и ако отговорът е „да“, дали да бъде решен, ще кажат управляващите българското здравеопазване.

goleva3Проф. д-р Поля Голева


Хареса ли ви тази статия? Ако искате да не пропуснете някой от нашите анализи и коментари, можете да се абонирате за нашия седмичен бюлетин, като въведете имейл адреса си тук.


Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up