Събота, Декември 14, 2019

antibiotics OKНадзорният съвет на НЗОК е одобрил годишните бюджети на всяка основна група лекарствени продукти по Наредба № 10 г. като е определил средствата за тази цел от здравноосигурителни плащания, определени в Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. и дела от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Това става ясно от решенията на надзорния орган, взети на заседанието на 1 април и публикувани на сайта на институцията.

Определеният годишен бюджет за лекарствените продукти за домашно лечение, назначавани с протокол (основна група „А“) е 435 005 835 лв. От тях от здравноосигурителни плащания са 422 656 000 лв., а сумата от резерва - 12 349 835. Планираният условен бюджет за тримесечие е 108 751 459 лв.

 

За група „Б“ - лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън тези от група „А“, са предвидени годишно 295 023 279 лв. От тях от здравни вноски са 286 647 555 лв., а от резерва - 8 375 724 лв.. Планираният условен бюджет за тримесечие е 73 755 820 лв.

За лекарствени продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания, и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказаните медицински услуги (основна група „В“) са предвидени годишно 396 249 542 лв. От тях 385 млн.лв. са осигурени от здравноосигурителлни плащания, а от резерва се отпускат 11 249 542 лв. Планираният условен бюджет на тримесечие е 99 062 386 лв.

След приключване на всяко тримесечие НЗОК ще обобщава данните за отпуснатите, респективно приложени и отчетени количества лекарствени продукти и съответната сума, подлежаща на реимбурсиране, в това число и средствата за заплащане на отчетени рецептурни бланки с предписани лекарствени продукти, които се реимбурсират 100%.

От тази сума ще се приспадат всички договорени и дължими отстъпки и се формира нетният разход на НЗОК за съответното тримесечие на текущата година, става ясно от решенията на надзорниците.

Наличието на общо превишение на нетните разходи на НЗОК за даденото тримесечие за основната група, спрямо условния бюджет за тримесечие за тази група, е условие за предоставяне на всеки притежател на разрешението за употреба, при който е установено надвишение на разходи, справка за надвишението, както и размера на конкретните суми, подлежащи на директно плащане на НЗОК, се посочва още в решението.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up