Понеделник, Септември 23, 2019

хомеопатия

  • Европейска школа по клинична хомеопатия предлага две нива на обучение: базисно обучение (две години за лекари – магистри по медицина и дентална медицина, и една година за фармацевти) и ежегодна поддържаща квалификация за лекари, преминали базисното обучение.

    И двете форми на обучение се признават като продължаваща квалификация от Българския лекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз.

Log in or Sign up